Nyheter och pressmeddelande

Barnhälsovårdsrapporten – ett viktigt redskap i arbetet med barnhälsa

Barnhälsovården träffar alla barn från födseln upp till förskoleklass. I Blekinge handlar det om nära 10 000 barn som just nu är aktuella för barnhälsovården. Nu släpps rapporten Barnhälsovården i Blekinge 2022.

Barnhälsovården, BHV, möter hela befolkningen över tid och beskrivs därför som den största folkhälsoarenan i Sverige. Det betyder att alla får ta del av det nationella BHV-programmet med bland annat uppföljning av tillväxt, utveckling, syn, hörsel och språk. Barnhälsovården genomför även vaccinationerna som ingår i vaccinationsprogrammet och stöttar föräldrar genom föräldraskapsstöd.

- Barnhälsovårdsrapporten är viktig eftersom den belyser barnens perspektiv och ger oss verktyg att arbeta för en god och jämlik barnhälsa som alla barn har rätt till, säger Sofia Hellerfelt, barnhälsovårdsöverläkare och en av författarna till rapporten Barnhälsovården i Blekinge.

Syftet med rapporten är att få en överblick över verksamheten som bedrivs på länets barnavårdscentraler och över våra barns hälsa i stort.

Präglas av pandemin

Barnhälsovårdsrapporten för 2021 präglas som väntat av pandemin. Men för barnen har inte själva viruset varit ett hot, däremot har de åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridning påverkat barn på ett övergripande sätt.

- Nu är det centralt att vi fortsätter följa pandemins konsekvenser för barns psykiska och fysiska hälsa. Att arbeta för att utjämna skillnader i barns hälsa är en av BHV:s viktigaste uppgifter i samverkan med andra som möter barn, säger Sofia Hellerfelt.

Rapporten visar också positiva trender. Blekinges barn är välvaccinerade och för andra året i rad når vi högst vaccinationstäckning i hela landet.

-Med tanke på att Sverige är bäst i världenkan vi faktiskt säga att Blekinge är bäst i världen på att vaccinera barn, säger Sofia Hellerfelt.

Här hittar du rapporten i sin helhet: Barnhälsovården i Blekinge 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?