Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus

Positiva besked för Blekinge i ny plan för väg och järnväg

Satsningar på Sydostlänken, Kust till kust-banan och E22. Det är tre betydande justeringar som gjorts i den nationella plan för transportinfrastrukturen som regeringen nu har antagit.

-Region Blekinge har arbetat intensivt för satsningar inom dessa områden, ett brett samarbete som involverat både tjänstepersoner och politiker. Vi är glada för allt som det här betyder för Blekinge, säger Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör och Elin Petersson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Ett effektivt och hållbart transportsystem i hela Blekinge är en av grundpelarna i Blekinges regionala utvecklingsstrategi. Det är positivt för både näringsliv och invånare och skapar förutsättningar för att stärka länets konkurrenskraft.

Så påverkas Blekinge

Den nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 som regeringen antagit, har justerats i jämförelse med det förslag som Trafikverket lämnade under hösten 2021. Av de justeringar som gjorts är följande av hög betydelse för Blekinge:

  • Sydostlänken får ett tillskott på 2 miljarder kronor för att kunna byggas enligt gällande tidplan som innebär byggstart under 2027 eller 2028.
  • E22 Ronneby Öst-Nättraby får ett tillskott på 500 miljoner kronor för att kunna byggas enligt gällande tidplan som innebär byggstart under 2027 eller 2028.
  • Kust till kust-banan, dubbelspår Växjö–Räppe (etapp 1 av dubbelspår Växjö–Alvesta) läggs till i planen, med en tilldelning på 375 miljoner kronor.

- Sydostlänken är mycket viktig för utvecklingen i Södra Sverige, Blekinges hamnar och näringsliv. Region Blekinge har arbetat aktivt för att skynda på Sydostlänken, och det har nu visat sig bära frukt. Att även E22 genom Blekinge prioriteras är såklart också mycket positivt, säger Anna-Lena Malm och Elin Petersson.

Regeringen har dock valt att inte göra några justeringar i planen gällande Blekinge kustbana. Planerna för att öka kapaciteten och skapa ett mötesspår i Kallinge kommer av planen att döma försenas, med byggstart någon gång mellan 2028 och 2033. Den tilltänkta nya järnvägen mellan Sölvesborg och Karlshamn, för att öka kapaciteten och förbättra restiderna, ryms inte heller i planen.

Fakta om Sydostlänken

Sydostlänken är en järnvägssträckning mellan Älmhult och Olofström och Karlshamn. I dag finns det järnväg mellan Olofström och Älmhult, men regeringen planerar att bygga ut järnvägen från Olofström till Karlshamn. Sydostlänken kopplar då samman Blekinge kustbana med Södra stambanan.

Fakta om Kust till kust-banan

Kust till kust-banan är en elektrifierad järnväg mellan Göteborg och Kalmar eller Karlskrona. Banan har två slutpunkter i Sydost, med Emmaboda som förgreningspunkt.

Hjälpte informationen på sidan dig?