Nyheter och pressmeddelande

Gravida som blir igångsatta kan få vänta hemma

Från och med i höst kan gravida som blir igångsatta inför förlossning få vänta hemma i stället för på sjukhus. Det är en del i en större studie där kvinnokliniken i Region Blekinge deltar. Syftet är att undersöka om igångsättning i hemmet kan bli ett alternativ till långa sjukhusvistelser.

Antalet kvinnor som får sin förlossning igångsatt på medicinsk väg ökar och i dag blir ungefär var tredje kvinna igångsatt. Det kan bli en lång väntan innan värkarbetet drar i gång, en väntan som sker på sjukhus. Men nu testas en annan metod som innebär att kvinnan får vänta hemma i lugn och ro.

-Att invänta värkarbetet på sjukhus kan upplevas som jobbigt medan det ofta är skönt att vara i hemmiljö, både för den gravida kvinnan och för partnern, säger Christina Gunnervik, överläkare på kvinnokliniken i Karlskrona.

Kvinnorna nöjda

Igångsättning i hemmet, så kallad heminduktion, sker redan i många andra länder. I till exempel Danmark sker hälften av igångsättningarna hemma i stället för på sjukhus. Nu testas alltså samma sak i Sverige i studien Option där kvinnokliniken i Region Blekinge ingår.

-Vi vet genom erfarenheter från andra länder att kvinnorna är nöjda och känner sig trygga med heminduktion. Ofta upplever de att de har lättare att hantera sin igångsättning när de får vara hemma, säger Christina Gunnervik.

I höst erbjuds även gravida kvinnor i Blekinge att få vara hemma under igångsättningen inom ramen för studien. De kvinnor som vill vara med delas in i två grupper där hälften inväntar värkarbetet på sjukhus och den andra gruppen gör det hemma.

Kontrollerat och säkert

Kvinnan och hennes partner får då komma på ett bokat besök på kliniken för provtagning och undersökning. Där tar hon även den första dosen tabletter som ska göra att förlossningen sätts i gång, om det är den metoden som används. Om allt ser bra ut för hon åka hem i väntan på att värkarna ska starta. Om värkarbetet inte kommer i gång får hon komma tillbaka till sjukhuset nästa dag för en ny bedömning.

-Allt sker på ett kontrollerat och säkert sätt. Kvinnan kan när som helst på dygnet kontakta förlossningen och hon kan när som helst komma in. Själva förlossningen ska alltid ske på sjukhuset, säger Christina Gunnervik.

Partnern mer delaktig

Studien ska även undersöka partnerns upplevelse av igångsättning i hemmet, vilket inte har gjorts tidigare.

-Det blir intressant. Partnerns roll kan ju bli annorlunda om igångsättning sker hemma, säger Christina Gunnervik.

För att få vara med i studien måste man vara så kallad lågriskpatient. Det innebär att en rad kriterier behöver uppfyllas, bland annat att barnet ligger rätt och att graviditeten har varit normal. Totalt kommer omkring 10 000 kvinnor att delta i studien som pågår i tre år.

Igångsättning i hemmet, heminduktion:

  • Aktuellt för kvinnor med lågriskgraviditeter och som är planerade för igångsättning.
  • Sker i vecka 37+0 till 41+6.
  • Igångsättningen sker på sjukhus, därefter åker kvinnan hem tills det aktiva värkarbetet börjar.
  • Det finns olika metoder för att sätta igång en förlossning: läkemedel som skyndar på mognaden av livmodertappen, ballongmetoden, att ta håll på fosterhinnorna eller genom värkstimulerande dropp.
Hittade du informationen du sökte?