Nyheter och pressmeddelande

En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.

Ny satsning flyttar diagnostiken närmare patienten

Som ett viktigt steg i omställningen till nära vård satsar klinisk fysiologi nu på ett projekt som tar diagnostiken till primärvården. Syftet är att patienterna ska utredas snabbare och därmed även få rätt behandling i rätt tid.

Under torsdagen fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om ärendet som innebär en omfördelning i budget där 750 000 kronor går till projektet ”Klinisk fysiologi nära primärvården”. Samverkan mellan de två betyder att patienten får rätt diagnostik i rätt tid och kan därmed få eventuell behandling snabbare.

- Vi är till för patienterna, de ska inte behöva vänta längre än nödvändigt. När vi flyttar diagnostiken ut till primärvården minskar vi även antalet resor och vårdbesök för patienten samtidigt som patientens delaktighet ökar, säger Susanne Lundgren, biomedicinsk analytiker och verksamhetschef för klinisk fysiologi inom området medicinsk service.

20 000 undersökningar

Klinisk fysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker hur organen fungerar, en förutsättning för att sedan kunna diagnostisera och sätta in rätt behandling. Avdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona servar vården i hela Blekinge och genomför omkring 20 000 undersökningar varje år. Nu kommer alltså en del av dessa att utföras på de två vårdcentraler som ingår i projektet.

- Vi kommer att lära oss av varandra. Primärvården bestämmer vilka patienter vi ska undersöka och tillsammans gör vi allt, vid ett och samma tillfälle. Om det faller väl ut hoppas vi att fler vårdcentraler ansluter, säger Björn Eklund, kardiolog och den som tillsammans med Susanne Lundgren har initierat projektet.

Flyttar fokus från sjukhuset

Konkret går det till så att medarbetare på klinisk fysiologi kommer till vårdcentralerna med viss utrustning och gör de undersökningar som behövs. Det har även upprättats en telefonlinje för att de båda vårdenheterna snabbt ska kunna nå varandra för konsultation.

- Det är glädjande att vi i hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om en så viktig satsning som innebär en stor vinst för patienterna. Över tid kommer det dessutom att bli lägre kostnader för både patienterna och för hälso- och sjukvården, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En del i omställningen

Att flytta klinisk fysiologi närmare primärvården och därmed närmare patienten är även ett viktigt steg i hälso- och sjukvårdens omställning till nära vård.

- Med denna samverkan flyttar vi fokus från sjukhuset samtidigt som vi kan stötta primärvården. Det är nära vård på hög nivå, säger Susanne Lundgren.

Projektet pågår i cirka ett år och förhoppningen är att det implementeras i hela primärvården.

Hittade du informationen du sökte?