Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på en skylt där det står vårdcentral

Beslut om att köpa fastighet på Kungsplan i Karlskrona

Regionfullmäktige har beslutat att Region Blekinge ska köpa en del av Kungsplan i Karlskrona. På denna plats, i norra centrum, vill regionen bygga för att tillgodose flera lokalbehov för hälso- och sjukvården.

- Det omfattar bland annat Trossö vårdcentral och kvinnohälsovård, som sedan 2016 finns i provisoriska lokaler. Men även andra av våra patientverksamheter i centrala Karlskrona kan bli aktuella för de nya lokalerna, säger Åsa Norrby, servicedirektör.

Planen är att regionen ska köpa delar av fastigheten ”Karlskrona 4:10” på Kungsplan av Karlskrona kommun. Samtidigt säljer regionen enligt planen fastigheten ”Sjöstjerna 12” till Karlskrona kommun. Det är en fastighet som ligger på Stortorget, där Trossö vårdcentral och kvinnohälsovården bedrev verksamhet fram till 2016. Då evakuerades verksamheterna till tillfälliga lokaler på grund av allvarliga problem med inomhusmiljön i byggnaden, som en gång i tiden varit posthus.

Olika alternativ har övervägts

Både inhyrningsalternativ och olika vårdbyggnationer har övervägts för att hitta permanenta lösningar, men regionstyrelsen har fattat beslut om att det mest fördelaktiga en ny vårdbyggnad.

I förstudien för att hitta en lämplig fastighet har en del av Kungsplan (Karlskrona 4:10) varit ett av huvudalternativen. Samtidigt har Karlskrona kommun sedan en tid tillbaka letat efter lämplig fastighet för att uppföra ett kulturhus. Kommunen vill därför köpa regionens fastighet på Stortorget (Sjöstjerna 12).

Regionfullmäktige har nu beslutat att godkänna köp och försäljning. Nu ska även Karlskrona kommun fatta motsvarande beslut i sin politiska organisation, för att det slutgiltigt ska bli klart att affären kan bli av.

Ändamålsenliga lokaler

- Fullmäktiges beslut är oerhört glädjande för Karlskronas invånare och för regionenens berörda verksamheter. Ändamålsenliga lokaler och bra arbetsmiljö är viktigt för alla berörda. Sedan är det självklart en extra fördel om vår fastighet på Stortorget kan komma till nytta för Karlskrona kommun i deras arbete för att tillgodose invånarnas behov. Jag ser mycket fram emot en fortsatta process med många vinnare, säger Lars Karlsson (C), ordförande i regionstyrelsens serviceutskott.

Det är ännu för tidigt att säga när en ny vårdbyggnad på Kungsplan kan stå klar och exakt vilka verksamheter som kommer ha sina lokaler där.

Hittade du informationen du sökte?