Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Högt tryck på vården: Hjälp till genom att söka vård på rätt sätt!

Just nu är det högt tryck på vården och personalen är hårt belastad. För att underlätta för personal och för att du ska få rätt hjälp är det viktigt att du söker rätt typ av vård.

Den senaste tiden har det varit ett högt söktryck på hälso- och sjukvården i Blekinge. Det har lett till att många har begett sig till akutmottagningen i Karlskrona, trots att man inte behövt akutmottagningens resurser.

Du som bor eller vistas i Blekinge kan hjälpa både hälso- och sjukvården och dig själv genom att tänka på följande:

  • Vänd dig till vårdcentralen i första hand. Vid akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar finns jourcentralen och närakutmottagningen. Du kontaktar jourcentralen och närakutmottagningen genom att ringa 1177, eller använda appen Din vård Region Blekinge. Där får du kontakt med vårdpersonal som bedömer ditt behov.
  • Besök vår akutmottagning endast om du eller någon i din närhet har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt. Många som kommer till akutmottagningen hade kunnat få vård på en vårdcentral, jourcentral eller närakutmottagning.
  • Vid akuta och livshotande tillstånd – ring alltid 112.
Hittade du informationen du sökte?