Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Vaccin mot apkoppor ges till Blekingebor som har utsatts för viruset

Blekingebor som har utsatts för det virus som ger apkoppor kommer att kunna få vaccin.

- Ett litet antal vaccindoser väntas komma till Blekinge i slutet av veckan, säger Bengt Wittesjö, Region Blekinges smittskyddsläkare.

Sverige har tilldelats en begränsad mängd doser vaccin som kan användas mot apkoppor. Dessa kommer att fördelas över landet för att ges till personer som har utsatts för viruset. Det råder en global brist på vaccinet och fördelningen till europeiska länder har gjorts utifrån befolkningsmängd. Personer som har utsatts för viruset kommer att prioriteras (så kallad postexpositionsprofylax).

- I klartext innebär det att vaccinet endast kommer att användas om det finns ett smittfall, och ges då enbart till sexpartnern eller eventuella familjemedlemmar, säger Bengt Wittesjö.

Hittills i utbrottet har överföringen av viruset skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män. Vaccination är som enskild åtgärd inte tillräckligt för att bryta smittspridningen. Övriga smittskyddsåtgärder, som information till riskgrupper, testning, smittspårning och förhållningsregler, är därför fortsatt viktiga.

Det viktigaste för att skydda dig själv och andra är att undvika sexuella kontakter och andra nära kontakter om det finns symtom som kan vara apkoppor. Tror du att du har blivit smittad eller utsatt för risk att bli smittad ska du ringa till 1177 för bedömning på infektionsmottagningen i Karlskrona.

Läs mer

Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om apkoppor Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?