Nyheter och pressmeddelande

Gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gravida vaccinerar sig mot kikhosta från graviditetsvecka 16. I Blekinge är vaccinationen gratis och sker på vårdcentralerna. Du som är gravid rekommenderas även att vaccinera dig mot säsongsinfluensa och covid-19.

Syftet med vaccinationerna är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras. Detta görs genom att vaccinera den gravida som då bildar antikroppar som ger barnet skydd under de tre första levnadsmånaderna. Det är också då, när barnet är tre månader, som det själv vaccineras mot kikhosta genom det nationella vaccinationsprogrammet.

-Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta. Därför är det viktigt att du som är gravid följer rekommendationerna om vaccination, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Gravida rekommenderas också vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 eftersom dessa båda sjukdomar kan innebära allvarliga risker för gravida kvinnor. Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas från graviditetsvecka 12.

I Blekinge är vaccinationerna gratis. Du som är gravid kan kontakta din vårdcentral för att boka tid för vaccination.

Hittade du informationen du sökte?