Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Region Blekinge satsar på utbildning i offentlighet och sekretess

Alla medarbetare i Region Blekinge ska utbildas i offentlighet och sekretess. Syftet är att fördjupa kunskaperna och bidra till ett fortsatt öppet kommunikationsklimat.

Medarbetare i Region Blekinge hanterar på olika sätt frågor som rör offentlighetsprincipen, inte minst i kontakten med medierna. Det har kommit fram att det finns brister i kunskaperna och därför ska alla medarbetare få utbildning i offentlighet och sekretess. Det är målsättningen med den handlingsplan som nyligen beslutades av regiondirektör Peter Lilja. För att säkerställa människors insyn i Region Blekinges verksamhet behövs utbildningsinsatser både på kort och på lång sikt.

- Det är en viktig grundsten i vårt arbete att vi har med oss kunskap kring vad som gäller för allmän handling. Vissa medarbetare behöver mer djupare kunskap kring våra rutiner. Det är inte meningen att det ska dröja för de som vill begära ut en allmän handling, säger Helene Håkansson, kanslichef i Region Blekinge.

Redan i år startar de digitala utbildningarna för att skalas upp under 2023.

Hittade du informationen du sökte?