Nyheter och pressmeddelande

En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.

18 miljoner kronor till hälsofrämjande åtgärder för hälso- och sjukvården

Region Blekinge får 18 miljoner kronor i statsbidrag för att förbättra arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Pengarna ska bland annat gå till kompetensutveckling och aktiviteter som främjar ett hållbart arbetsliv.

Syftet med statsbidraget, som utlystes i våras, är just det, att ge regionerna förutsättningar för insatser som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Region Blekinge sökte 22 miljoner kronor och fick 18 miljoner kronor som ska gå till hälso- och sjukvårdens medarbetare.

-Våra medarbetare har arbetat hårt under en lång period. Detta gäller särskilt under pandemin då det har varit nödvändigt med snabba omställningar och förändrade arbetssätt. Därför känns det extra bra att kunna ge tillbaka i form av personalfrämjande åtgärder, säger HR-chef Anna Jansson.

Personalen har fått önska

Alla verksamheter har fått lämna in önskemål på vad de skulle vilja och behöver göra för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. De önskemål som kommit in handlar bland annat om utbildningar, föreläsningar och teamutvecklingsaktiviteter. Men flera avdelningar har även önskat att få anställa vårdassistenter som bland annat utför vårdnära service.

-Det är en ny typ av tjänst som vi testar för att våra sjuksköterskor och undersköterskor ska få använda sin kompetens på bästa sätt. Genom det och andra åtgärder hoppas vi kunna bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Anna Jansson.

Statsbidragen måste användas innan den 31 december 2022.

Hittade du informationen du sökte?