Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Hans forskning kan leda till ny behandling

Tusentals människor i Sverige lider av andfåddhet, ett symtom som ofta begränsar livet på flera sätt. I dag finns ingen behandling mot problemet. Det vill specialistläkaren Jacob Sandberg från Blekinge ändra på med sin forskning.

Andningen är ett av våra mest grundläggande behov och så länge den fungerar tänker vi kanske inte på den. Men tusentals människor i Sverige drabbas i stället av andfåddhet redan när de stiger upp på morgonen. Andfåddheten begränsar deras liv och kan i många fall upplevas som livshotande.

- Det är väldigt obehagligt. Det kan vara svårt att delta i livet när du inte kan ta dig någonstans på grund av att du är andfådd. Många människor lider av detta, men det är något av ett bortglömt symtom, säger Jacob Sandberg, specialistläkare på Jämjö vårdcentral och forskare vid Lunds universitet.

Disputerat

Han disputerade den 9 september i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin och hans forskning handlar om andfåddhet.

- I dag finns det ingen behandling mot andfåddhet och inte heller några riktlinjer i sjukvården. Vi hoppas att vår forskning på sikt ska leda till ett mer strukturerat omhändertagande och behandling av symtomet, säger Jacob Sandberg.

Forskningen syftar även till att ta reda på hur andfåddhet kan mätas på bästa sätt. För trots att väldigt många drabbas finns det inte mycket forskning på området. Jacob Sandberg och hans handledare Magnus Ekström, överläkare och docent på medicinkliniken i Karlskrona, har arbetat tillsammans med detta projekt i fem år. De har bland annat kommit fram till att patienter som är andfådda behöver undersökas noggrant och att de ofta har flera samtidiga underliggande tillstånd.

- De vanligaste sjukdomarna som orsakar andfåddhet är KOL och hjärtsvikt. Grundsjukdomen behandlas ofta, men andfåddheten stannar kvar och blir kronisk. På sikt vill vi att dessa patienter ska få en bättre vård och ett bättre omhändertagande, säger Jacob Sandberg.

Hittade du informationen du sökte?