Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Det här händer efter valet

Den 11 september var det val till bland annat regionfullmäktige. Utifrån valresultatet ska nu Region Blekinges politiska styre formas.

Tidigare i veckan blev det klart att det är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som tillsammans kommer att styra Region Blekinge under kommande mandatperiod. I början på vecka 39 kommer det slutgiltiga valresultatet för valet till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige

Vecka 39 presenteras regionfullmäktiges ledamöter och partiernas mandatfördelning.

Den 26 oktober hålls det första regionfullmäktigesammanträdet med de nya ledamöterna. Då väljer regionfullmäktige ledamöter till regionstyrelsen, presidiet till regionfullmäktige, revisorer, valberedning och arvodeskommitté.

Regionstyrelsen

Det första regionstyrelsesammanträdet är den 31 oktober. Då väljer regionstyrelsen ledamöter till de fyra utskotten: arbetsutskott, personalutskott, serviceutskott och folkhälsoutskott.

Nämnderna

Regionfullmäktige beslutar om ledamöter och ordföranden till nämnderna på sitt sammanträde den 23 november. Bytet av nämndernas ledamöter sker vid årsskiftet. Det innebär att nämndernas nuvarande ledamöter sitter kvar året ut.

Så här fungerar regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Blekinges högst beslutande organ med 57 folkvalda politiker från hela länet. Regionfullmäktige fastställer de övergripande målen för Region Blekinges verksamheter och de ekonomiska ramarna.

Invånarna i Blekinge är med och röstar om vilka som ska sitta i regionfullmäktige. Ledamöter till övriga politiska instanser väljs av de folkvalda politikerna. Till exempel är det regionfullmäktige som beslutar om ledamöterna i nämnderna och vilka som blir ordförande och förste och andre vice ordförande.

Det är mandatfördelningen i regionfullmäktige som styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, beredningar och styrelser

Hittade du informationen du sökte?