Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Så ska trafiksäkerheten vid Blekingesjukhuset i Karlshamn förbättras

Upphöjda övergångsställen byggs och parkeringar för personer med funktionsnedsättning flyttas närmare huvudentrén. Det är två av ett flertal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid Blekingesjukhusets entré som regionstyrelsen i dag har gett klartecken till.

Dessutom ska regionen arbeta för att hastigheten utanför entrén ska sänkas till 20 kilometer i timmen.

Bland åtgärderna finns också:

  • utmärkning av stoppzoner
  • förbättrad skyltning för färdriktning
  • mark- och trädgårdsarbeten för att skapa plana ytor med fri sikt
  • bättre belysning och fler bänkar.

Rapport om hur anhöriga påverkas av vård i hemmet

Regionstyrelsen har i ett annat av dagens ärenden godkänt en rapport om hur omställningen till avancerad sjukvård i hemmet och andra former av vård i hemmet påverkar anhöriga. Regionen kommer nu att genomföra studier ur bland annat patient-, och anhörigperspektiv. Fokuset för studierna kommer att vara delaktighet och inflytande.

Rapporten listar vad också vad Region Blekinge redan vet att man kan göra för att påverka hur mycket vård i hemmet sliter på anhöriga, nämligen:

  • erbjuda vård av hög kvalitet
  • fånga upp och bekräfta anhörigas omvårdnadsinsatser
  • ge anhöriga bra förutsättningar för att vara delaktiga och involverade i den mån personen som behöver omvårdnad och de själva vill
  • hålla samman vården för att undvika att lägga koordineringsansvaret på anhöriga.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​

Hittade du informationen du sökte?