Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Kostnaderna för inhyrd personal ökar

Första halvåret 2022 ökade kostnaderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämfört med samma period i fjol, både för Blekinge och landets regioner som helhet. Ökningen beror delvis på ihållande effekter av coronapandemin.

Första halvåret 2022 ökade kostnaderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämfört med samma period i fjol, både för Blekinge och landets regioner som helhet. Ökningen beror delvis på ihållande effekter av coronapandemin.

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal i regionerna med närmare 26 procent. För Region Blekinge var ökningen 36 procent.

- Sjukfrånvaro och svårigheter med att rekrytera personal är viktiga orsaker parallellt med behovet att utföra vård som fått vänta till följd av pandemin, säger Anna Jansson, HR-chef för hälso- och sjukvården.

Alla regioner eftersträvar att minska andelen inhyrd personal, något som är viktigt för patienternas kontinuitet och trygghet, liksom för personalens arbetsmiljö. Att hålla nere kostnaderna för inhyrd personal är också betydelsefullt för regionernas ekonomi.

En ljusglimt för Region Blekinge är att kostnaderna för inhyrd personal i primärvården minskat något. Ökningen som helhet är dock påtaglig, liksom för de flesta av landets regioner. Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge, säger så här om nuläget och vägen framåt:

- Vår plan för att bli oberoende av inhyrd personal ligger fast. Vi arbetar aktivt med detta, på både regional och nationell nivå.

Läs mer via denna nyhet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)​ Länk till annan webbplats..​

Hittade du informationen du sökte?