Nyheter och pressmeddelande

Barn rekommenderas inte längre vaccin mot covid-19

Från och med den 1 november upphör den allmänna rekommendationen att vaccinera friska barn i åldrarna 12-17 år mot covid-19. Orsaken är att barn löper mycket låg risk att bli allvarligt sjuka eller dö i sjukdomen.

Det är Folkhälsomyndigheten som efter dialog med relevanta organisationer fattat beslut om att ta bort de allmänna rekommendationerna om vaccination mot covid-19 för barn mellan 12 och 17 år. Det innebär att från den 1 november kommer denna grupp inte längre att kunna vaccinera sig mot sjukdomen.

Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande barn i särskilda riskgrupper att vaccinera sig mot covid-19, detta i samråd med ansvarig barnläkare.

-Med aktuell covidvariant och i nuvarande fas av pandemin anser inte Folkhälsomyndigheten att det finns behov av att vaccinera friska barn. Dessutom har vårdbehovet till följd av covid-19 varit lågt i denna grupp, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Barn som vaccinerats med en dos kan ta sin andra dos fram till den 31 oktober. Barn som vaccineras med en första dos innan den 31 oktober kommer inte att erbjudas en andra dos efter den 1 november.

Hittade du informationen du sökte?