Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge summerar lärdomar av pandemin

Hur kan Region Blekinge förbättra sina förutsättningar för att hantera nästa epidemi eller pandemi? En intern utredning som regionstyrelsen beslutade om i december i fjol presenterades vid dagens styrelsesammanträde, den 12 oktober.

Utredningen drar bland annat slutsatser om att regionen behöver arbeta vidare med att:

 • ​behålla nya, ändamålsenliga arbetssätt som utvecklades under pandemin, till exempel inom intern och extern samverkan, distansarbete, kommunikation och beslutsfattande
 • inkludera långdragna kristillstånd med flera faser i sin planering, tillstånd med stor påverkan på både omvärlden och den egna organisationen
 • planera för och hantera kvardröjande effekter av pandemin, till exempel uppskjuten vård och utvecklingsarbete som pausats
 • planera för långsiktig hållbarhet vad gäller kompetensförsörjning, påverkan på arbetsmiljö och arbetsbelastning inför kriser med komplext förlopp
 • arbeta för att säkerställa att regionens vårdlokaler är ändamålsenliga för att kunna begränsa smittspridning och för att ge vård till vård till smittade och osmittade patienter parallellt
 • fördjupa uppföljningen av strategiska områden av betydelse för hanteringen av pandemin, i syfte att förbättra beredskapen inför nästa kris.

Regionstyrelsen beslutade att överlämna rapporten till samtliga nämnder i regionen för yttrande.

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har även behandlat ärenden som ska beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige. Det gäller bland annat:​

 • regionskatt 2023
 • avgifter i vården 2023
 • höjt högkostnadsskyddsbelopp och slutenvårdsavgift
 • tandvårdstaxa 2023
 • priser och produkter i Blekingetrafiken 2023
 • länstransportplan 2022-2023.​

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​


Hittade du informationen du sökte?