Nyheter och pressmeddelande

Hög svarsfrekvens i årets medarbetarundersökning

Allt fler medarbetare i Region Blekinge tycker att deras arbete känns meningsfullt och skulle rekommendera sin arbetsplats till andra. Det är några av resultaten av årets medarbetarundersökning.

Region Blekinge genomför varje år en medarbetarundersökning för att ta reda på hur chefer och medarbetare ser på sin arbetsmiljö och arbetsplats. 2022 års undersökning fick en hög svarsfrekvens med hela 85 procent svarande.

- Den höga svarsfrekvensen visar på ett stort engagemang och vilja att framföra sina åsikter. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med resultaten på ett bra sätt och det skapar möjligheter för utvecklingsarbete, säger regiondirektör Peter Lilja.

Generellt har resultaten i årets medarbetarenkät förbättrats sedan förra året. Ett exempel är arbetsmiljöindex som har ökat från 66,2 till 68,6.

Meningsfullt arbete

Jämfört med förra året tycker fler att deras arbete känns meningsfullt. Hela 83,7 procent skulle också rekommendera sin arbetsplats till någon annan. 2021 var motsvarande siffra 81,5 procent.

- Att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat är oerhört glädjande. Det visar att många trivs och förhoppningsvis sprider den bilden av Region Blekinge. Våra medarbetare gör skillnad varje dag och har all anledning att känna stolthet, säger HR-direktör Carin Hedqvist.

Hög arbetsbelastning

Jämfört med förra året upplever lägre andel medarbetare att kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen, färre anser sig diskriminerade eller utsatta för sexuella trakasserier. Däremot ökar andelen medarbetare en aning som svarat att de har varit utsatta för hot eller våld.

Likt tidigare år upplever många medarbetare att de har en hög arbetsbelastningen.

- Vi är väl medvetna om att de senaste åren varit tuffa vilket givetvis påverkar arbetsmiljön. Det märks inte minst inom hälso- och sjukvården. Vikten av återhämtning i samband med perioder av hård arbetsbelastning kan inte överskattas. Nu tar vi med oss resultaten i det fortsatta förbättringsarbetet, säger Peter Lilja.

Fakta:

Region Blekinge genomför varje år en medarbetarundersökning. Syftet är att fånga hur medarbetare och chefer ser på sitt arbete och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Resultatet ger en nulägesbild över bland annat engagemanget, arbetsmiljön och ledarskapet i verksamheten och är ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ett större avsnitt i undersökningen är Hållbart medarbetarengagemang (HME), som består av nio frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Frågorna har tagits fram av SKR, Sveriges kommuner och regioner, och här kan Region Blekinge jämföra sig med andra regioner.

Hittade du informationen du sökte?