Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge går mot positivt ekonomiskt resultat – ökade kostnader väntas nästa år

Region Blekinge går som helhet mot ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Det visar prognosen i det senaste delårsbokslutet, som regionstyrelsen har godkänt vid sammanträdet den 31 oktober. Nästa år väntas dock ökade kostnader för regionen.

Prognosen för hela 2022 visar ett överskott på 161 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 129 miljoner kronor. Samtidigt går flera nämnder och förvaltningar mot underskott. Det allra största underskottet, 105 miljoner kronor, förväntas hälso- och sjukvården få.

I bokslutet konstateras också att ekonomin under nästa år kommer att bli betydligt kärvare. Det beror på prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men även kraftigt ökade pensionskostnader.

Bokslutet, som omfattar januari till augusti i år, visar också hur Region Blekinge uppfyller sina mål. Här är bedömningen att måluppfyllelsen bedöms som inte helt tillfredsställande för alla sex inriktningsmål. Regionstyrelsen har därför uppmanat samtliga nämnder att arbeta för ökad måluppfyllelse.

Återbruksverksamhet kan bli verklighet

Nu ska Region Blekinge utreda möjligheterna att skapa en återbruksverksamhet av bland annat gamla möbler. I utredningen, som regionstyrelsen har gett regiondirektören Peter Lilja i uppdrag att genomföra, ska man se över möjligheten att koppla återbruksverksamheten till regionens personalbutik.

Politiker i utskott valda

Vid sammanträdet den 31 oktober utsåg regionstyrelsen även de politiker som ska sitta i regionens utskott. Det handlar om regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskottet, serviceutskottet och folkhälsoutskottet. Under de närmaste dagarna kommer all kontaktinformation till de folkvalda politikerna att uppdateras på Region Blekinges webbplats.​ ​

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?