Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge övar med andra aktörer

Under två dagar i november genomför Region Blekinge, polisen, räddningstjänsten, Ronneby och Karlskrona kommun en större övning i pågående dödligt våld. Huvudsyftet är att träna på samverkan mellan blåljusverksamheterna.

Övningen äger rum den 15 och 17 november och är en så kallad samverkansövning. Målet är att berörda aktörer ska kunna genomföra effektiva och samordnade insatser vid händelser med pågående dödligt våld.

– Vi hade en liknande övning 2019 och vi kommer att utgå från erfarenheterna av den övningen som vi nu går vidare. Det är viktigt att vi regelbundet övar tillsammans för att deltagarna ska känna sig trygga och få goda praktiska och teoretiska kunskaper vid en sådan händelse, säger Ulf Lindberg, ambulanssjuksköterska och samordnare för övningen från Region Blekinge.

Samverkansövningen sker inom Karlskrona kommun och kommer att märkas hos allmänheten.

– Det är viktigt att alla vet att det handlar om en övning och inte en verklig händelse. Du behöver alltså inte känna oro om du ser en massa blåljusfordon, säger Ulf Lindberg.

Media är välkomna att medverka på övningen den 17 november.

Hittade du informationen du sökte?