Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Tandvårdsdirektör Håkan Bergevi lämnar sin tjänst

Håkan Bergevi lämnar nu sin tjänst som tandvårdsdirektör i Region Blekinge. Orsaken är att Håkan Bergevi under en längre period betalat ut pengar till medarbetare på ett felaktigt sätt.

- Jag ser allvarligt på händelsen eftersom vi har ett regelverk. Jag beklagar det inträffade då Håkan Bergevi har varit en engagerad och drivande kraft i utvecklingen av folktandvården, både i Blekinge, och också nationellt, säger regiondirektör Peter Lilja.

Under hösten har det framkommit att några få medarbetare inom tandvårdsförvaltningen har fått felaktig ersättning för övertid. Totalt handlar det om drygt 800 000 kronor som betalats ut vid ett flertal tillfällen. Den totala kostnaden för Region Blekinge är cirka 1,2 miljoner kronor.

Utbetalningarna strider mot Region Blekinges regelverk för ersättning av inlöst övertid. Regelverket säger att ersättningen ska tas ut i ledighet, inte i pengar.

- Jag har full förståelse för att förtroendet för mig har påverkats negativt. Jag och regiondirektören är nu överens om att jag lämnar min tjänst som tandvårdsdirektör eftersom det inträffade riskerar att skada förtroendet för Region Blekinge och Folktandvården Blekinge. Jag är stolt över att ha fått leda en verksamhet med många professionella medarbetare i många år och jag önskar den allt gott, säger Håkan Bergevi.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson tar nu tillfälligt över uppdraget som tandvårdsdirektör. Håkan Bergevi har varit anställd i 25 år i Region Blekinge, varav 16 år som förvaltningschef. Han kommer nu att arbeta som verksamhetsstrateg med tandvårdsfrågor på Region Blekinges regionstab.

Hittade du informationen du sökte?