Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Region Blekinge kräver åtgärder till följd av byggbrister

Region Blekinge har upptäckt problem med läckage vid balkongerna i byggnad 46 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Med hjälp av en utomstående expert har regionen konstaterat brister i byggandet och kräver nu att de åtgärdas.

Byggnad 46, som bland annat inhyser bröstcentrum och patologi, började byggas 2018 och stod färdig i november 2020. För bygget står bolaget Skanska, som upphandlats av regionen.

Region Blekinge har upptäckt att det vid regn och blåst kan läcka in mindre mängder vatten från fasaden vid balkongerna på byggnad 46. Vattnet som tränger in tar sig genom konstruktionen och rinner in i personalrummen.

- Bristerna orsakar i nuläget inga risker eller faror för vare sig den som vistas i byggnaden eller för byggnaden i sig. Det är tryggt att vistas i byggnad 46 för både personal och patienter, men det är viktigt att bristerna åtgärdas så snart som möjligt, säger Åsa Norrby, servicedirektör och fastighetschef i Region Blekinge.

Region Blekinge kommer att hantera problemet som ett garantifel. Det innebär att felet anmäls till Skanska, med krav på att bolaget ska åtgärda bristerna.

Hittade du informationen du sökte?