Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ingen avgift för patienter som söker vård efter sexuella övergrepp

Patienter som söker vård till följd av sexuella övergrepp ska inte betala någon avgift. Detta beslutade regionfullmäktige vid dagens sammanträde, då patientavgifterna för 2023 fastställdes.

Redan i dag tillämpar Region Blekinge principen att vården ska vara avgiftsfri vid vårdbesök efter våldtäkt. Principen gäller ett första besök och återbesök. Nyligen beslutade Region Skåne att slopa dessa patientavgifter och andra regioner har följt efter. Nu har regionfullmäktige i Blekinge fattat ett formellt beslut, ett beslut som innefattar alla former av sexuella övergrepp.

Säkrar jämlikhet i vården

- Vi vill undvika risken att personer som blivit utsatta för övergreppen inte söker vård för att de inte kan betala. Vid sexuella övergrepp vet vi också att många drabbade inte har tillgång till en egen ekonomi eller är rädda för att det ska komma en faktura hem med posten som någon kan ifrågasätta. Med dagens beslut tar vi ansvar för att säkra jämlikhet i vården, säger Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Blekinge.

Beslutet välkomnas av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, Kjell Ivarsson.

- Nu stärker vi formellt den princip vi redan följer och som utökar den till att gälla alla typer av sexuella övergrepp. Att snabbt komma till vården är av största betydelse för den som blivit utsatt, bland annat eftersom man då tidigt kan börja säkra spår för att bevisa brottet, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Fakta: Vård och stöd till dig som har blivit utsatt

Det bästa är att söka vård så fort som möjligt för att kunna ta prover och säkra bevismaterial. Du som har utsatts för ett sexualbrott kan kontakta en akutmottagning om du behöver akut hjälp, eller hjälp med spårsäkring. Du behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp. Det är heller inte nödvändigt att polisanmäla för att sjukvården ska genomföra en undersökning och spårsäkring. Du kan bestämma om du vill att proverna ska finnas kvar om du kanske vill anmäla övergreppet längre fram.
Källa: 1177.se

Hittade du informationen du sökte?