Nyheter och pressmeddelande

En undersköterska tar ett blodprov i fingret på en patient.

Hälso- och sjukvården vill att det ska bli lättare att få kontakt – tar hjälp av invånarna

Det behöver bli lättare att få kontakt med hälso- och sjukvården för hjälp med vanliga, enkla besvär. Nu tar Region Blekinge hjälp av invånarna för att utveckla hälso- och sjukvården så att den blir mer lättillgänglig.

Under 2021 och 2022 har Region Blekinge startat appen Din vård Region Blekinge vid sina vårdcentraler och drivit ett projekt med en närakutmottagning i västra Blekinge. Båda insatserna handlar om att göra det enklare för dem som bor eller vistas i Blekinge att få kontakt med hälso- och sjukvården.

- Men vi vet att vi behöver jobba ännu mer för att göra det lätt att få kontakt med oss när du blir sjuk och behöver vår hjälp med vanliga enkla besvär. Framför allt visar vår egen utvärdering att det är behovet att komma fram till sin vårdcentral på dagtid som är allra störst, säger Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef i Region Blekinge

Ett problem är att vårdcentralens tider inte alltid räcker till, ett annat att kötiderna till sjukvårdsrådgivningens nummer 1177 ibland kan vara långa. Då vet man inte alltid vart man ska vända sig för att få råd och vård. Och det kan leda till att man i stället ringer nödnumret 112.

Tre av tio ambulansutryckningar sker i onödan

Statistik visar att i genomsnitt tre av tio ambulansutryckningar i länet sker i onödan, det vill säga vid sjukdomsfall eller olyckor där det inte alls hade behövts en ambulans.

- SOS-operatören som tar emot samtalet när du ringer 112 får inte chansa. Därför skickas en ambulans om det inte går att utesluta att det finns en fara för dig eller någon annan, förklarar Lisa Stokseth, överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, och en av dem som i sitt arbete tar emot patienter som kommer med ambulans till akutmottagningen i Karlskrona.

En undersökning som akutsjukvården i Blekinge gjort visar dessutom att över sex av tio som ringt 112 när de här onödiga utryckningarna skett, inte ens försökt att först ringa sin vårdcentral eller 1177.

- Det tyder på att tilliten till att man kommer fram den vägen är för låg, konstaterar Annika Mellqvist.

De onödiga utryckningarna är något som oroar både henne och Lisa Stokseth.

- Jag vet ju att snabba ambulansutryckningar räddar liv, så jag frågar mig: ”Vem var det som hade behövt den ambulansen bättre, som kanske inte fick en ambulans så snabbt som det hade behövts”, säger Lisa Stokseth.

Besöker akutmottagning utan behov av akutsjukvård

Något som också försvårar möjligheten att få rätt hjälp är om man i stället för att kontakta sin vårdcentral eller ringa 1177 åker till akutmottagningen på sjukhuset, vilket är vanligt.

- Om du gör det utan att ha behov av den speciella vård som ges där finns risken att du blir ombedd att åka hem igen, eller att du får vänta väldigt länge på vård. Dessutom kan det vara så att den du träffar till slut kanske inte är specialist på precis det som du själv behöver hjälp med, resonerar Jacob Sandberg, specialistläkare vid Jämjö vårdcentral.

Rätt insats, i rätt tid, på rätt plats

Region Blekinge arbetar på många olika sätt med att utveckla hälso- och sjukvården, bland annat för att det ska vara lätt att få kontakt och att alla som behöver ska få rätt insats, i rätt tid och på rätt plats.

- Det är ett arbete som är långsiktigt och kräver flera viktiga beslut om bland annat fördelning av resurser mellan olika verksamheter. Men det är också av största vikt att vi får med oss invånarna, så att de är välinformerade, känner tillit till hälso- och sjukvården och tycker att det är enkelt att få kontakt med oss, säger Annika Mellqvist

Informationskampanj och invånarmässa

Därför startar Region Blekinge den 1 december en informationskampanj om hur man söker vård i Blekinge. Den kommer att synas i bland annat länets bussar, i bioreklam och i regionens informationskanaler. Att insatserna ska göras är ett politiskt beslut som fattats av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Bland insatserna finns också planerna att möta Blekingeborna vid två invånarmässor, en i Karlshamn och en i Karlskrona i februari nästa år.

- Då ser vi gärna att du kommer till oss och delar med dig av dina synpunkter och frågor. Vi planerar för att representanter för alla de stora utvecklingsprojekten i hälso- och sjukvården ska finnas på plats under mässdagarna, säger Annika Mellqvist.

Mer information om var och när invånarmässorna äger rum kommer inom kort.

En av filmerna som kommer att visas som bioreklam i december nedan.

Hittade du informationen du sökte?