Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar brister vid Blekingesjukhuset i Karlskrona

Patientsäkerheten vid Blekingesjukhuset i Karlskrona kritiseras på ett par punkter av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Detta i en nationell tillsyn som gjorts av samtliga regioners akutsjukhus.

Tillsynen inleddes i början av 2022, med anledning av att Ivo via tidigare granskningar fått bilden av att sjukhusvården vid akutsjukhusen i Sverige är hårt belastad. Huvudfokus i granskningen har gällt vårdplatser och bemanning. Blekingesjukhuset i Karlskrona är ett av alla akutsjukhus som omfattats, och i dag har ett beslut meddelats till Region Blekinge.

I beslutet konstaterar Ivo brister när det gäller tillgången till vårdplatser, med ”risk för vårdskador och allvarliga vårdskador eftersom:

  • patienter vårdas på icke patientsäkra platser
  • patienter inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad och läkemedel tillgodosedda.”

Nationellt bemanningsproblem

- Vi är medvetna om de brister som finns och orsaken, nämligen att vi är en del av ett nationellt bemanningsproblem. Det handlar om att brist på personal leder till brist på vårdplatser, som i sin tur gör att patienter behöver vårdas på andra avdelningar än där de borde vårdas utifrån den sjukdom de har. Det är det som menas med ”icke patientsäkra platser”, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

- Som en följd av att man inte vårdas på rätt avdelning uppstår ibland förseningar av tillsyn, omvårdnad och givandet av läkemedel, förklarar Kjell Ivarsson när det gäller den andra punkten i Ivos konstaterande.

- Många andra sjukhus fått betydligt tuffare kritik, även om den som riktats mot oss är tuff nog. Det här är något som vi tar på största allvar och redan arbetar för att åtgärda, säger Kjell Ivarsson

Åtgärder ska redovisas till Ivo

Region Blekinges kommer nu på Ivos begäran att redovisa hur regionen ser på bristerna och vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras. Redovisningen ska ha kommit in till Ivo senast den 2 februari 2023.

Hittade du informationen du sökte?