Nyheter och pressmeddelande

En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.

Tillgänglighetsfunktion ska hjälpa patienter få vård snabbare

En ny tillgänglighetsfunktion inrättas nu i Region Blekinge. Funktionen ska stötta verksamheter inom hälso- och sjukvården när verksamheten inte kan erbjuda vård inom ramen för vårdgarantins tidsgränser och på så sätt korta vårdköerna.

Verksamheter har tidigare själva fått hjälpa sina patienter att hänvisas till en annan vårdgivare när vård inte har kunnat erbjudas inom rätt tidsram.

- Vi har arbetat länge för att få till en sådan här funktion och är glada att vi äntligen har kunnat inrätta det. Med tillgänglighetsfunktionen hoppas vi att kunna minska vårdköerna och att patienterna ska få vård snabbare. Patienterna kommer även själva kunna kontakta funktionen om de vill, säger Caroline Hydén, tillgänglighetssamordnare.

Förutom att minska vårdköerna frigör även tillgänglighetsfunktionen sjuksköterskeresurser. Idag är det främst sjuksköterskor som lägger tid på att hjälpa patienterna när man passerat tidsgränsen för vårdgarantin.

- Det känns bra att våra sjuksköterskor kan få mer tid till att utföra mer vårdande arbetsuppgifter. Det blir tryggt för både personal och patient att veta att det finns en tillgänglighetsfunktion som hanterar ärendena, säger Caroline Hydén.

Förutom att hjälpa patienterna till annan vårdgivare där de kan få vård kan även Region Blekinge ta emot patienter från andra regioner som inte kunnat erbjuda vård inom vårdgarantin.

- Det finns bara fördelar med denna funktion och det kommer gynna våra patienter när de flesta regioner hjälps åt. Då får patienterna lika och rätt vård, säger Marie Söderström, tillgänglighetskoordinator.

Tillgänglighetsfunktionen består av för tillfället tre anställda, varav två arbetar halvtid, och kommer att starta sin verksamhet under vecka 2.

Hittade du informationen du sökte?