Nyheter och pressmeddelande

Personer som sitter runt ett bord och pratar. Region Blekinges logga syns med.

Yrkeshögskoleutbildningar som startar i Blekinge 2023

Till hösten startar 16 yrkeshögskoleutbildningar i Blekinge varav 2 är nya. De utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner ska matcha arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens. Av de studenter som examinerades från yrkeshögskoleutbildningar 2021 har 9 av 10 arbete hösten 2022.

När Myndigheten för yrkeshögskolan idag presenterade vilka ansökningar som beviljats inför hösten 2023 blev det klart att 16 utbildningar kan starta i Blekinge under hösten. De utbildningar som kommer starta är bland annat; specialistundersköterska inriktning palliativ vård, processtekniker – smart industri , flygtekniker flygplan/helikopter och ridlärare.

En av de nya utbildningarna är Installationsingenjör solel, lagring och laddning som kommer gå via Kunskapskällan i Ronneby. Kunskapskällan ger denna utbildning i samarbete med KYH. Ett av solcellsföretagen i Blekinge säger uttalar sig om behovet av kompetens inom installation av solel.

- Det är ett högt tryck, vi anställer mycket just nu och branschen förväntas bara växa framöver. Det är väldigt bra för oss med en utbildning på lokal ort här i Ronneby säger Anton Holmqvist, ELCOM

Ansökan för kurser inom yrkeshögskolan utgår, som för 2022, från de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet med att rikta kurserna mot Agenda 2030 är bland annat att bidra till kompetensförsörjning för en grön omställning. Utbildningarna drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare.

– Att Blekinge kan erbjuda yrkeshögskoleutbildningar är viktigt för vår utveckling. Kompetensförsörjning är väsentligt för att bli en växande och välmående region. Det är bra att det är en så stor bredd i utbildningarna, säger Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör Region Blekinge.

Se hela listan av yrkeshögskoleutbildningar i Blekinge 2023

Yrkeshögskoleutbildningar i Blekinge - Region Blekinge

Fakta:

Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA. Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser.

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN. Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Du söker en yrkeshögskoleutbildning direkt hos utbildningsanordnaren. Förutom de utbildningar som erbjuds i Blekinge finns även ett stort utbud av utbildningar på andra orter, både distansutbildningar och platsbundna utbildningar. Läs mer på yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats..

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Hittade du informationen du sökte?