Nyheter och pressmeddelande

En bild på människor i svartvita kläder och teatersmink.

Långsiktigt statligt stöd till Regionsamverkan Sydsverige

Vissa saker görs bättre tillsammans! Under flera år har Sydsveriges regioner utvecklat ett framgångsrikt samarbete på kulturområdet – nu belönas arbetet med statsbidrag.

Sedan 2016 pågår ett kultursamarbete inom Regionsamverkan Sydsverige. Tillsammans har regionerna genom utvecklingsprojekt producerat dans, anordnat talangutveckling, utvecklat konstkritik och mycket mer. Nu har Statens kulturråd beslutat att långsiktigt stödja samarbetet genom årliga statsbidrag inom kultursamverkansmodellen.

-Många års nationellt påverkansarbete har nu gett fantastiskt roliga resultat! Detta kommer göra skillnad för Sydsveriges invånare och besökares möjligheter att ta del av konst och kultur i hela Sydsverige! säger Hanna Schölander (L), nytillträdd ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Beslutet innebär att staten medfinansierar samarbetet med 1,8 miljoner kronor, regionerna medfinansierar med 160 000 kronor per region. Pengarna kommer att användas för genomförande av insatser i det sydsvenska positionspapperet för kultur Länk till annan webbplats.. Det handlar exempelvis om utveckling av professionell dans, bibliotek och läsfrämjande, kulturarv, filmkultur, hemslöjd, litteratur och bild och form. Hör några röster om det sydsvenska kultursamarbetet här Länk till annan webbplats.!

Bakgrund

Regionsamverkan Sydsverige är en ideell förening som samlar Sveriges sex sydligaste regioner; Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Skåne. De sex regionerna arbetar gemensamt för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans är vägledande.

Kontakt

Hanna Schölander (L), ordförande Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
070-430 34 23, hanna.scholander@regionhalland.se

Malena Sandgren, kulturchef, Region Blekinge och sammankallande för kulturutskottet
073-402 19 09, malena.sandgren@regionblekinge.se

Bild: Djurens karneval, foto: Lars Kroon.

Hittade du informationen du sökte?