Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Råd om hjälpmedel i händelse av elavbrott

Med anledning av den ansträngda energisituationen i landet är det viktigt att du som har ett eldrivet hjälpmedel tänker på din beredskap.

Energisituationen i Sverige är ansträngd. I händelse av allvarlig elbrist finns det fortfarande en risk för att hushåll får elen frånkopplad för att avlasta elnätet. Det är därför viktigt att du som har ett eldrivet hjälpmedel tänker på din beredskap inför ett eventuellt elavbrott. Exempel på hjälpmedel som kräver el är sängar, andningshjälpmedel och epilepsilarm.

Hjälpmedelscenter i Region Blekinge ger följande råd:

  • En del hjälpmedel har inbyggt batteri. Tänk på att alltid ladda dessa hjälpmedel när det är möjligt. Se också till att eventuella reservbatterier är fullt laddade.
  • Du som har ett hjälpmedel som inte har inbyggt batteri kan kontakta den vårdgivare som har utfärdat hjälpmedlet för specifika råd om hur du hanterar ett elavbrott. Det gäller exempelvis madrasser, sängar och andningshjälpmedel som CPAP.
  • Det finns reservrutiner för livsuppehållande hjälpmedel som exempelvis respiratorbehandling. Du som använder ett sådant hjälpmedel eller är anhörig får information om reservrutiner i samband med att hjälpmedlet utfärdas. Har du frågor kan du kontakta den vårdgivare som har utfärdat hjälpmedlet.

Om hjälpmedelscenter och hjälpmedel

Hjälpmedelscenter finns i Karlskrona och servar Region Blekinge och länets alla kommuner med hjälpmedel. Hjälpmedel är den utrustning och anpassning som en person behöver för egen vård och behandling, att kunna gå i skolan och ta del av undervisningen eller för daglig livsföring. Hjälpmedelscenter ansvarar bland annat för information och rådgivning, inköp, reparationer och anpassning av hjälpmedel.

Hittade du informationen du sökte?