Nyheter och pressmeddelande

Folktandvården kraftsamlar för barnen i Ronneby

Nu genomför folktandvården en särskild insats för barn i Ronneby. Genom att erbjuda tandläkartider även hos folktandvårdens närliggande kliniker i länet kan Ronnebykliniken komma till rätta med den kösituation som uppstått efter pandemin.

Folktandvårdens klinik i Ronneby var en av de kliniker i länet som under pandemin tvingades pausa verksamheten under sex månader. Samtidigt har Blekinge, precis som övriga landet, en brist på tandläkare. Utbildningsplatserna är för få och folktandvården konkurrerar med privata tandvårdsgivare i rekryteringar av nya tandläkare. När vårdköerna drabbar barnen behövs därför en särskild insats.


– Barnen är en prioriterad målgrupp för Folktandvården och därför behöver vi nu kraftsamla våra kliniker i länet för att möta barnens behov av vård. Genom att kalla Ronnebybarnen även till närliggande kliniker så får de den tandvård de har rätt till. Självklart strävar vi också efter att så snabbt som möjligt erbjuda alla barn från Ronneby tandvård på sin hemklinik, säger Cecilia Klüft Frih, verksamhetschef för allmäntandvården.

Nära mellan klinikerna i Blekinge

Folktandvården Blekinge har just nu tio allmäntandvårdskliniker i drift och det pågår ständigt ett samarbete mellan klinikerna, allt för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga tandvård.


– I Blekinge har vi inte så stora avstånd vilket är en stor fördel som vi ska utnyttja. Många regioner har en glesbygd som gör att det ibland är mycket stora avstånd mellan klinikerna, säger Cecilia Klüft Frih.
Den särskilda insatsen gäller från årsskiftet och i första hand under våren.

Hittade du informationen du sökte?