Nyheter och pressmeddelande

Flygbild över sjukhuset i Karlshamn.

Utmärkelser till mammografin i Blekinge och överläkaren Mattias Hoffner

Bröstcancerföreningen i Blekinge har i dag delat ut utmärkelser till Region Blekinges mammografienheter i Karlshamn och Karlskrona. Även överläkaren Mattias Hoffner får föreningens utmärkelse.

Mammografienheterna får utmärkelsen för att Blekinge under förra året hade högst andel kvinnor som kom på de mammografiundersökningar de kallats till. I motiveringen får verksamheterna beröm för ”ett personligt bemötande präglat av värme, trygghet och hänsyn till allt som det innebär att screenas, diagnostiseras och behandlas mot bröstcancer.”

Överläkaren Mattias Hoffner får utmärkelsen för sin kompetens och sitt uppoffrande arbete för bröstcancerdrabbade i Blekinge. Mattias Hoffner är överläkare i kirurgi och arbetar bland annat med så kallad rekonstruktiv plastikkirurgi, vilket innebär att återskapa bröst efter en operation, och behandling mot lymfödem efter bröstoperationer.

Utmärkelserna delades under eftermiddagen ut i Wämö center på sjukhusområdet i Karlskrona.

Motivering: mammografienheterna i Karlshamn och Karlskrona

Blekinge blev år 2022 bäst i landet på att kvinnorna anammade kallelserna till mammografiscreening. Mammografienheten får utmärkelsen för sitt långvariga och uthålliga arbete med att ge ett personligt bemötande präglat av värme, trygghet och hänsyn till allt som det innebär att screenas, diagnostiseras och behandlas mot bröstcancer.

Motivering: Mattias Hoffner

Överläkare Mattias Hoffner har hög och bred kompetens inom rekonstruktiv plastkirurgi och behandling mot lymfödem efter bröstkirurgi. Utmärkelsen är ett erkännande av Mattias uppoffrande arbete för bröstcancerdrabbade i Blekinge, där en viktig del är hans engagemang i patienters och närståendes välmående och behov av att lära sig leva med bröstcancer.

Hittade du informationen du sökte?