Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge, länets kommuner och länsstyrelsen agerar tillsammans för Ronneby flygplats

Ledande politiker och tjänstepersoner från Region Blekinge, länsstyrelsen och länets fem kommuner har kommit överens om att samarbeta om remissyttranden över den statliga utredning som presenterades i förra veckan där Ronneby föreslås avvecklas som statlig flygplats.

Tidigare i veckan medverkade regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S) på ett möte hos landshövding Ulrica Messing. Medverkade gjorde även kommunalråd från Blekinges kommuner samt ledande tjänstepersoner, däribland regiondirektör Peter Lilja.

På mötet kom man överens om att samverka i arbetet med att yttra sig över den statliga utredningen vars syfte har varit att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige. Ronneby flygplats är idag en av tio statliga flygplatser som drivs av Swedavia. I utredningen föreslås bland annat att Ronneby inte ska vara statliga flygplats längre.

Den gemensamma uppfattningen är att Ronneby flygplats har en avgörande betydelse för länets attraktivitet och fortsatta utveckling. Den är viktig för myndigheter, kommuner, näringslivet, olika organisationer, privatpersoner. Den bidrar till ökat välstånd och en attraktiv livsmiljö.

- Det vore förödande för hela länet om förslaget i utredningen blev verklighet, säger Christina Mattisson.

Region Blekinge leder arbetet

Region Blekinge kommer att leda arbetet med att ta fram remissyttranden. Respektive organisation kommer att lämna in sitt eget yttrande men det kommer att bygga på samma gemensamma grund. Där kommer skälen till varför utredningen har dragit felaktiga slutsatser om Ronneby flygplats att konkretiseras ytterligare.

- Förslaget innebär också att Ronneby inte längre ska vara beredskapsflygplats vilket påverkar sjukvården och våra möjligheter att snabbt förflytta patienter. Det ser vi mycket allvarligt på, säger Peter Lilja.

Region Blekinge väntas ta beslut om remissyttrandet i samband med regionstyrelsens sammanträde den 17 maj.

Hittade du informationen du sökte?