Nyheter och pressmeddelande

Folktandvården ska upptäcka våld i nära relationer

Tandvårdspersonal inom folktandvården är skyldiga enligt socialtjänstlagen att anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Under fredagen utbildades 250 tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister också i att ställa rätt frågor för att upptäcka våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem som orsakar stort lidande, i värsta fall död. Tandvården kan betraktas som en huvudaktör i arbetet med att upptäcka och ingripa i ett tidigt skede. Det här menar Anna Jinghede som är polis, kriminaltekniker, rättsodontolog och doktorand. Hon har också en bakgrund som tandläkare och var den som höll i utbildningen för folktandvården.

Viktig del i tandvårdens uppdrag

Syftet med utbildningen för folktandvårdens medarbetare är att lära sig se tecken och ställa rätt frågor till patienter som misstänks vara utsatta för våld i hemmet. Medarbetarna har sedan tidigare gått Socialstyrelsens webbutbildning kring våld i nära relationer men går nu en uppföljande utbildning som är särskilt riktad till tandvårdspersonal.

- Att upptäcka och motverka våld i nära relationer är en självklar och viktig del i vårt uppdrag. Vår tandvårdspersonal kan göra stor skillnad eftersom vi är en av få instanser i samhället som möter så många personer regelbundet, säger Heidi Gulis, verksamhetsstrateg i Folktandvården Blekinge.

Under 2023 kommer folktandvården att fortsätta göra satsningar för att bland personalen öka kunskapen om relationsvåld och utforma rutiner för hur man på bästa sätt agerar vid upptäckt av hot och våld.

Hittade du informationen du sökte?