Nyheter och pressmeddelande

Årets arbetsplats 2022. Medarbetare på regional utveckling, kultur och bildning

Regional utveckling blev Årets arbetsplats 2022

Under måndagen avslöjades vinnaren av årets arbetsplats 2022 i Region Blekinge. Det blev enheten för regional utveckling som fick ta emot priset.

Enheten för regional utveckling består av tre avdelningar: hållbar samhällsplanering, regional tillväxt och verksamhetsstöd. På enheten jobbar 35 medarbetare inom olika yrkeskategorier. Tillsammans arbetar de för att fler ska vilja utvecklas, leva och arbeta i Blekinge. Arbetet utgår från den regionala utvecklingsstrategin, Växtplats Blekinge, som är länets gemensamma färdplan.

- Vi stöttar varandra och hjälps åt att lösa uppgifter tillsammans. Vi försöker hitta bra vägar framåt för att nå de mål som har vi har satt upp. Det finns ett stort engagemang och alla här brinner för Blekinges utveckling, berättar Anna-Lena Malm, som är enhetschef för regional utveckling.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

På enheten har man infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket innebär att medarbetarna inte har några fasta arbetsplatser på kontoret. I stället väljs arbetsplatsen utifrån den aktuella arbetsuppgiften.

- Vi har gått över till att tänka digitalt först och att använda de digitala möjligheterna där vi tycker att det funkar bra. Vi har gjort om våra lokaler så att de ska passa verksamhetens behov. Vi har rum som är anpassade för digitala möten, men det finns även rum för hybridmöten och fysiska möten, berättar Anna-Lena Malm.

Fortsätter att arbeta för Blekinges utveckling

- Jag är otroligt stolt och glad över det här priset. Jag ser det som ett gott betyg för det arbete som vi gör varje dag. Nu fortsätter vi att jobba för att Blekinge ska vara en växtplats för människor, företag och hållbara lösningar, avslutar Anna-Lena Malm.

Motivering till Årets arbetsplats 2022:

"Denna gemensamma arbetsplats kännetecknas av en stark drivkraft att tillsammans hitta lösningar och möjligheter i sina uppdrag. Genom samarbete, flexibilitet och rätt använd kompetens har verksamheten visat prov på att snabbt kunna ställa om för att möta nya utmaningar för den regionala utvecklingen i Blekinge, samtidigt med fokus på medarbetarnas arbetsmiljö. Med lärdomar från distansarbete under pandemin har arbetsplatsen ställt om till aktivitetsbaserat arbetssätt. Arbetsplatsen genomsyras av engagemang, vilja, delaktighet, samverkan och insyn och det finns en stolthet i att få vara en av pusselbitarna som med samlad kraft arbetar mot målet att fler människor ska vilja utvecklas, leva och arbeta i Blekinge."

Bakgrund till priset Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål

Alla som arbetar i Region Blekinge kan nominera till priset som delas ut varje år. Vinnaren utses av en jury som består av regionledningsgruppen. Efter dialoger i förvaltningarna och ledningsgruppen bedöms de nominerade arbetsplatserna utifrån ett antal kriterier:

  • hög kvalitet i verksamheten
  • en bra arbetsmiljö med särskilt fokus på det hälsofrämjande arbetet
  • helhetssyn
  • arbetsplatsens lärdomar och erfarenheter av pandemin​.

Priset är 20 000 kronor samt ytterligare 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare.

Bilden ovan från vänster: Mirja Rasmusen, ekonomichef; Mattias Andersson, avdelningschef hållbar samhällsplanering; Tobias Delfin, avdelningschef regional tillväxt; Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör.

Hittade du informationen du sökte?