Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp på fasaden vid Wämö center.

Så ska kostnaderna för inhyrd vårdpersonal minska

Under 2022 ökade kostnaderna för inhyrd personal i hälso-och sjukvården jämfört med året innan. Region Blekinge vidtar flera åtgärder för att sänka kostnaderna och samtidigt rekrytera mer egen personal.

Regionernas kostnader för inhyrd vårdpersonal ökade med 25 procent, eller 1,5 miljarder kronor, under 2022 jämfört med 2021. I Blekinge ligger ökningen på 42,4 procent och kostnaden landade på totalt 234 miljoner kronor.

Under samma period ökade kostnaderna för egen personal med 2,5 procent, motsvarande fyra miljarder kronor. Det visar siffror från Bemanningstrenden, Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga sammanställning.

- Pandemin har inneburit högre sjukskrivningstal för våra medarbetare och i kombination med att hantera uppskjuten vård efter pandemin har behovet av hyrpersonal ökat. Men grundproblemet är att efterfrågan på vårdpersonal är större än utbudet och det är ett problem vi delar med många regioner, säger Anna Jansson, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Blekinge.

Minska beroendet

Att minska beroendet av hyrpersonal är bland annat viktigt för patienternas kontinuitet och personalens arbetsmiljö och därför pågår flera insatser för att rekrytera och behålla egna medarbetare. Förutom ett ständigt pågående arbete med att stärka arbetsmiljön och kompetensutveckla handlar det också om att utveckla nya arbetssätt.

- Den kompetensbrist vi ser i hela landet kräver nya arbetssätt. Vi behöver jobba annorlunda för att tillgodose behovet av personal och det utvecklingsarbetet går nu in i ett ännu mer intensivt skede, säger Anna Jansson.

Handlingsplan med åtgärder

Region Blekinge har sedan tidigare tagit fram en handlingsplan för oberoende av hyrpersonal som bland annat innebär mer samverkan och samarbete med närliggande regioner. Exempel på andra åtgärder är dialoger med sjuksköterskor för att identifiera framgångsfaktorer, utveckla karriärmodellen, utbildningsanställning för sjuksköterskor och förändrad schemaläggning.

På nationell nivå samarbetar regionerna för att minska beroendet genom att arbeta för en gemensam upphandling av inhyrd personal.

- Ett visst behov av inhyrd vårdpersonal kommer kanske alltid att finnas för att klara större arbetstoppar och särskilda behov, men vi vill hellre lägga resurserna på anställningar och satsningar på våra egna medarbetare, säger Anna Jansson.

Hittade du informationen du sökte?