Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på två personer som vandrar längs en väg genom lövskog

59 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar Blekingeborna

Denna vecka får 4 500 Blekingebor ett brev med frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor. Det är Miljöhälsoenkät 2023 och svaren blir ett stöd i att kartlägga hur miljön påverkar vår hälsa.

Frågorna till Blekingeborna är en del i den nationella folkhälsoenkäten som Folkhälsomyndigheten står bakom. Enkäten skickas ut till totalt 236 000 personer i hela landet. I Blekinge får 4 500 personer möjlighet att delta.

Syftet med enkäten är ta fram underlag och information om hur människor exponeras för olika miljöfaktorer och hur relaterade besvär fördelar sig i befolkningen. Frågorna i årets enkät handlar bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier och buller.

Underlag för planering

- Undersökningen, som varannan gång riktar sig mot barn och varannan gång mot vuxna, är en viktig pusselbit i att löpande följa hur människors hälsa påverkas av miljön i länet. Informationen om befolkningen i Blekinge kan till exempel användas för att få underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd, säger Helena Gustafsson, miljö- och hållbarhetschef på Region Blekinge.

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Det är Folkhälsomyndigheten som genomför själva undersökningen och Statistiska centralbyrån (SCB) som har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. I Blekinge deltar både Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge i arbetet.

Dina svar är viktiga

- Vi är glada och tacksamma om alla som får enkäten tar sig tid att besvara den. Det är viktigt att vi får ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra slutsatser och i förlängningen göra Blekinge till en ännu bättre plats att bo och leva på, säger Helena Gustafsson.

Här kan du läsa mer om miljöhälsoenkäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?