Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Minister bjuds in för att diskutera Ronneby flygplats

Ledande politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet i Blekinge bjuder in infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för att diskutera framtiden för Ronneby flygplats.

Det är regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S), landshövding Ulrica Messing och Stefan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, som bjuder in ministern. Anledningen är den statliga utredning som presenteras tidigare i år och som föreslår att tio flygplatser runt om i landet inte längre ska vara statliga. Ronneby flygplats är en av dem.

Region Blekinge, länsstyrelsen och länets fem kommuner agerar nu tillsammans för att flygplatsen ska fortsätta bedrivas i statlig regi och nästa steg i det arbetet är att bjuda in infrastrukturminister Andreas Carlson.

- Blekinge är en av de mest exportintensiva regionerna i landet och präglas av mycket hög produktivitetsutveckling. Med det försämrade säkerhetsläget i Europa ökar även Försvarsmaktens behov av tillgänglighet till både Flygflottiljen F17 och Marinbasen, säger Christina Mattisson.

Hittade du informationen du sökte?