Nyheter och pressmeddelande

En gipstekniker gipsar handen på en patient.

Ortopedmottagningen har kapat vårdkön med 80 procent på ett år

För ett år sedan var väntan lång för att komma på ett första besök till ortopedmottagningen i Karlskrona och Karlshamn. Idag har mottagningen bäst tillgänglighet i landet då de har kapat väntetiden med nästan 80 procent på ett år.

– Framgångsfaktorerna har varit flera, men en viktig del har varit att starta så kallade remissmottagningar där läkaren bara träffar nya patienter, säger avdelningschef Catharina Ericsson.

Idag står 300 personer i kö för att komma på ett första besök. I januari 2022 såg det annorlunda ut. Under pandemiåren växte vårdkön till 1900 personer. Målet var därför tydligt, väntetiden för att komma på ett första besök måste sänkas.

Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift
Att se över vem som gör vad, omfördela resurser och frigöra tid för patientmöten har varit ett stort fokus. En hel del av administrationen har omfördelats. Exempelvis är det nu mottagningens medicinska sekreterare som bokar in nya besök. Den uppgiften låg tidigare på sjuksköterskorna, som nu kan ägna mer tid till mottagningsarbetet.

Det fanns en farhåga att kön till återbesöken skulle växa, men även den har minskat i takt med att fler mottagningsbesök har gjorts totalt sett.

Förbättringsresan fortsätter – men först firas framgångarna
Att ortopedmottagningen i Karlskrona och Karlshamn nu kan titulera sig som SM-mästare i nybesök är inget som hindrar Catharina och medarbetarna att fortsätta vända på stenar för att hitta fler sätt att jobba smartare.

– Nu ska vi först fira och se tillbaka på resan vi har gjort tillsammans, som har gjort skillnad och kommer att göra stor skillnad för våra patienter! Sen fortsätter vi förbättringsresan.

Hittade du informationen du sökte?