Nyheter och pressmeddelande

En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

22 insatser för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården

I Region Blekinge pågår flera initiativ för att utveckla förlossningsvården och vården för kvinnors hälsa. Förra året genomfördes totalt 22 insatser som på sikt ska göra kvinnohälsovården bättre. Redan nu syns resultat.

Insatserna genomförs inom ramen för den nationella satsningen på kvinnors hälsa som är en överenskommelse mellan regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Under 2022 genomfördes totalt 600 insatser runt om i landet, varav 22 gjordes i Blekinge. Insatserna sammanställs redovisas i en årlig rapport från SKR.

Minska bristningar

Det handlar bland annat om att arbeta med att identifiera kvinnor med förlossningsrädsla tidigt i graviditeten och erbjuder de som behöver extra stöd. En annan satsning som pågår är det fleråriga arbetet med att minska antalet allvarliga bristningar i samband med förlossning. Förbättringar av rutiner och olika typer av utbildningar är andra viktiga insatser.

- Det här betyder väldigt mycket för kvinnohälsovården. Satsningen ger signaler att man faktiskt lyfter förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vissa av sakerna hade vi inte kunnat göra utan den här satsningen, säger Eva Enberg Mård, avdelningschef för kvinnohälsovårdmottagningen öst.

Pågått sedan 2015

Den nationella satsningen på vården, före, under och efter förlossningen har pågått sedan 2015 inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Arbetet har gett resultat. Bland annat genom att allt fler kvinnor i Blekinge kommer till eftervårdsbesöket på barnmorskemottagningen och att fler screenas för riskbruk av alkohol.

Satsningen, som ska pågå till 2025, bekostas av statliga medel och 2022 fick regionerna totalt 1 382 000 00 kronor. 21 041 321 av dem hamnade i Blekinge. Satsningen fortsätter och i år planeras det för 23 insatser som ska bidra med att stärka kvinnohälsovården i länet.

Hittade du informationen du sökte?