Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp på fasaden vid Wämö center.

Tre regioner minskar kraftigt inhyrningen av sjuksköterskor från 1 oktober 2023

Som ett steg i arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal går Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län ut samtidigt för att kraftigt minska inhyrningen av personal med fokus på sjuksköterskor inledningsvis.

– De närmaste två åren kommer bli väldigt tuffa rent ekonomiskt för alla regioner. Då vill vi hellre investera i våra egna medarbetare och utveckla vården för Blekingeborna, i stället för att använda pengarna till att betala hyrbolag, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Magnus Johansson, (S).

De senaste åren har hyrberoendet av sjuksköterskor ökat markant och hyrkostnader står för en betydande del av regionens underskott. 9 procent av personalkostnader är hyrkostnader och under 2023 beräknas de landa på närmre 300 miljoner kronor.

– Därför väljer vi och allt fler andra regioner att agera, i ett första steg med särskilt fokus på att kraftfullt minska inhyrningen av sjuksköterskor. Vi har sedan en tid tillbaka en nära samverkan med grannregionerna Kronoberg och Kalmar län och vi går nu gemensamt ut för att stötta varandra att lyckas, berättar hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Arvidsson Karlsson.

Genom att anställa egna medarbetare i stället för att hyra blir kontinuiteten bättre. Som patient ska man känna sig trygg och känna igen personalen man träffar i vården. Det påverkar också kvaliteten på vården positivt.

– Vi vill att våra medarbetare ska ingå i en fast personalstyrka där det inte är ett ständigt in- och utflöde av ny hyrpersonal. Vi vill dessutom inte gynna ett orättvist system där hyrbolagen gör stora vinster medan våra medarbetare tar ett större ansvar för helheten, till exempel för bemanning av obekväma arbetstider och under semesterperioder, säger Magnus Johansson.

Genomförande i samarbete med medarbetare och chefer

Hur Region Blekinge kommer genomföra arbetet är inte klart. Övergripande ledning påbörjar nu ett viktigt arbete tillsammans med chefer, verksamhet och fackliga samverkansparter för att säkra på vilket sätt man bäst genomför arbetet och vad verksamheterna behöver.

– Det kommer vara utmanande på kort sikt. Alla verksamheter kommer vara viktiga och behöva bidra. Men vi som så många andra regioner i landet är övertygade om att det är en rätt och nödvändig väg att gå, säger Maria Arvidsson Karlsson.

Hittade du informationen du sökte?