Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge utökar lönebudgeten

Regionstyrelsen har i dag beslutat att utöka årets lönebudget med 15 miljoner kronor.
- Nu höjer vi lägstalönen för grundutbildade sjuksköterskor och tar betydelsefulla steg i satsningen för att behålla och rekrytera medarbetare, säger Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Blekinges tidigare beslutade lönebudget bygger på en genomsnittlig löneökning på 3,1 procent. Sedan dess har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit lönekollektivavtal med Läkarförbundet och Kommunalarbetarförbundet. Dessa avtal garanterar en genomsnittlig löneökning på 4,1 procent för medlemmarna.

Samtliga övriga lönekollektivavtal i regionsektorn saknar angivna lönenivåer. Men det är välkänt att det råder personalbrist inom flera viktiga yrken i hälso- och sjukvården, och därmed hård konkurrens om arbetskraften.

Behålla medarbetare och locka nya

- Därför behöver Region Blekinge arbeta med lönestrukturen och verka för ett konkurrenskraftigt löneläge som gör att vi kan behålla medarbetare och även locka nya, säger regiondirektören Peter Lilja.

I årets löneöversyn i Region Blekinge görs bland annat prioriteringar för att möta de behov som finns inom regionens dygnet runt-verksamheter, och de utmaningar som finns i omställningen till nära vård (att den vanligaste vården ska finnas nära de mest behövande). Andra prioriteringar är att höja lägstalönen för grundutbildade sjuksköterskor med 1 300 kronor, och att åtgärda osakliga löneskillnader.

Minska andelen hyrpersonal

Mot bakgrund av detta beslutade regionstyrelsen i dag att utöka lönebudgeten med 15 miljoner kronor. En ökad satsning på lönerna för egen personal innebär även ökad möjlighet att minska andelen hyrpersonal.

- Dagens beslut hänger alltså samman med vårt besked om att från och med den 1 oktober kraftigt minska inhyrningen av sjuksköterskor. Med det här beslutet får vi ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Christina Mattisson.

Hittade du informationen du sökte?