Nyheter och pressmeddelande

Bild på två personer som pratar och ler

En vecka med fokus på ett hållbart arbetsliv

För andra året i rad arrangerar Region Blekinge en arbetsmiljövecka för medarbetare och chefer. En vecka fylld av föreläsningar, praktiska tips och konkreta övningar. I år med fokus på hur man skapar ett hållbart arbetsliv.

– Det finns många goda skäl att arrangera en arbetsmiljövecka. Vi vet att en god arbetsmiljö skapar många bra följdeffekter som ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro och säkrare arbetsvardag. Vi vet också att om man lyfter och fokuserar på ett ämne ökar intresset och kunskapen, som på sikt skapar förbättringar, menar Marina Eriksson, verksamhetschef på ​regionhälsan.

Eftersom regionens medarbetare är spridda över länet, inom både dag- och nattverksamhet, är de flesta av programpunkterna även tillgängliga digitalt. Både interna och externa föreläsare är inbokade, exempelvis en föreläsning med SaraClaes Schmidt som ifrågasätter de programmeringar och normer som finns i samhället och arbetslivet.

Andra programpunkter handlar om arbetstider och vikten av återhämtning, ergonomi och möjlighet att boka friskvårdskonsulenter till sin arbetsplats ​​för att prova på paus- och andningsövningar. Under arbetsmiljöveckan inleds även cykeltävlingen Växla upp, en lagtävling som går ut på att samla så många cyklingskilometer som möjligt.

Ge ny kunskap och inspirera till fortsatta samtal

Arbetsmiljöveckan är ett exempel på hur Region Blekinge ständigt arbetar med att förstärka, utveckla och förbättra arbetsmiljön. Målet med årets vecka och fokus är att öka medvetenheten kring vad ett hållbart arbetsliv innebär och vägarna dit.
– Vi hoppas kunna bidra med ny kunskap som inspirerar till konstruktiva ​dialoger och aktiviteter på våra arbetsplatser, som bidrar till ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare, säger Carin Hedqvist, HR-direktör.

Arbetsmiljöveckan arrangeras i samverkan mellan HR, regionhälsan och huvudskyddsombuden. Veckan är också ett samarbete med Vägar till ett hållbart Blekinge, ett projekt som drivs av regional utveckling, Region Blekinge inom det nationella uppdraget "hållbar regional utveckling". ​


Hittade du informationen du sökte?