Nyheter och pressmeddelande

Bild på en person som går med resväska , framför en en vägg där det står "Välkommen till Ronneby Airport".

Blekinge i ministermöte om Ronneby flygplats

I dag onsdag träffade representanter från Blekinge infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för att diskutera flygplatsens framtid. Vid det digitala mötet deltog landshövding Ulrica Messing, Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande (S) och Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Länsstyrelsen, Region Blekinge och näringslivet agerar nu tillsammans för att Ronneby flygplats ska fortsätta i statlig regi. Syftet med ministermötet var att lyfta Ronnebys styrkor och tydliggöra riskerna om regering och riksdag väljer att gå på utredarens linje. 

Landshövding Ulrica Messing lyfte Blekinges strategiska läge ur ett totalförsvarsperspektiv. Här finns en marinbas och flygflottilj, en stark försvarsindustri, hamnar för sjöfart och viktig infrastruktur som till exempel sjökablar utanför kusten. När Sveriges ansökan går igenom blir Blekinge ett viktigt Natolän.

Osäkert säkerhetspolitiskt läge       

- Att rasera en robust statlig flygplats får långtgående konsekvenser för vårt totalförsvar i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge. Här finns många viktiga värden att försvara för Sverige. Ronneby är i dag en av två flygplatser i landet som uppfyller Natos högt ställda krav på samhällsskydd och beredskap, säger Ulrica Messing.

Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande, tyckte att det var ett konstruktivt möte med ministern där Blekinge fick möjlighet att argumentera för vår sak.

- Flygplatsen är avgörande för att vi ska kunna säkra vår kompetensförsörjning i länet. Majoriteten är affärsresenärer som är beroende av daglig pendling till och från Stockholm. Jag ser det som ett krav att flygplatsen fortsätter i statlig regi för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och fortsatt utveckla Blekinge till en attraktiv plats att leva, bo och verka i, säger Christina Mattisson.

Ser flera risker

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, som arbetar med strategisk utveckling av regionen, ser flera risker om förslaget går igenom. 

- Ronneby flygplats är livsnerven för fortsatt tillväxt och utveckling i Blekinge. Länet är ett av de mest exportintensiva i landet med varuexport per capita motsvarande 34 miljarder och med en tillväxttakt på över 20 procent. God infrastruktur är avgörande för att vi fortsatt ska kunna locka och behålla viktiga internationella industrier och deras medarbetare, säger Stephan Müchler.

Vid mötet deltog även Helena Lönegård, platschef Saab Kockums och Helena Olá, platschef Ericsson.

I mitten av februari redovisade Peter Norrman sitt uppdrag att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige. Ronneby är en av tio flygplatser som kan förlora sin statliga status enligt utredningen.

Hittade du informationen du sökte?