Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Remissvar om Ronneby flygplats godkänt

Region Blekinge motsätter sig förslaget att Ronneby flygplats ska utgå ur det statliga basutbudet av flygplatser. Det framgår av regionens remissvar på den statliga utredning där förslaget ingår.

- En enig regionstyrelse har i dag ställt sig bakom ett skarpt remissvar som uppmanar staten att tänka om gällande Ronneby flygplats. Att rasera en robust statlig flygplats får långtgående konsekvenser för länets utveckling. Blekinges geografiska läge i en säkerhetspolitiskt osäker situation måste tas i beaktande innan ett beslut fattas, säger Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande.

I remissvaret skriver Region Blekinge bland annat att ”regeringen bör invänta den försvarspolitiska inriktningen som presenteras i närtid. Sannolikt skärps kraven ytterligare på landets totalförsvar och då spelar Ronneby en avgörande för landets samhällsskydd och beredskap.”

- Det finns starka skäl för staten att fortsätta ha ansvaret för flygplatsen, särskilt med tanke på att Ronneby flygplats i dag är mycket väl fungerande och kostnadseffektiv, med fyra statliga aktörer. Även det kommande Nato-medlemskapet måste tas i beaktande, säger Christina Mattisson.

Ledande politiker och tjänstepersoner från Region Blekinge, länsstyrelsen och länets fem kommuner kom i februari överens om att samarbeta om remissyttranden över utredningen. Man meddelande då att respektive organisation kommer att lämna in sitt eget yttrande men på samma gemensamma grund.

- För Region Blekinges del innebär förslaget också att Ronneby inte längre ska vara beredskapsflygplats, vilket påverkar sjukvården och våra möjligheter att snabbt förflytta patienter. Det ser vi mycket allvarligt på, säger regiondirektör Peter Lilja.

Pengar för klimatväxling delas ut

Regionstyrelsen beslutade även om utdelning av pengar för klimatväxling som Region Blekinge fått in under 2022. Ett klimattillägg på 25 procent av kostnaden för fjolårets flygresor i tjänsten har gett sammanlag 696 500 kronor. Dessa pengar kan verksamheterna i Region Blekinge söka för att finansiera klimatinsatser. Med dagens beslut har nio olika ansökningar beviljats pengar för klimatinsatser. De insatser som får pengar omfattar avfallssorteringskärl, cykelparkering, distansutrustning, cyklar och olika typer av laddpunkter för bil och cykel. Klimatkompensation gäller alla flygresor som görs av Region Blekinge. Ett klimattillägg i form av en procentsats har funnits sedan 2019 och ökar med 5 procent årligen.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här​ Länk till annan webbplats.​​​ för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​​​​

Hjälpte informationen på sidan dig?