Nyheter och pressmeddelande

Ny forskning från Blekinge ska förbättra behandling av svårläkta sår

Forskare från Blekinge kompetenscentrum arbetar just nu med att kartlägga livskvaliteten för 4 000 patienter med svårläkta sår. Målet är att forskningen ska leda till bättre behandling för en patientgrupp som ofta glöms bort.

Studien leds av forskaren Rut Öien som har ägnat nästan 40 år av sitt yrkesliv åt svårläkta sår. Det var hon som grundade Sveriges första sårcentrum inom primärvården som finns här i Blekinge och även om hon ser en viss statushöjning vad gäller sårvård så finns det mycket kvar att göra. Till exempel saknar nära 60 procent av patienterna med svårläkta sår en riktig diagnos. Det betyder att de inte heller får rätt behandling.

- De här patienterna kan gå med öppna sår i många år vilket orsakar ett enormt lidande. Det är ofta äldre människor som lider i tysthet och som inte vågar kräva sin rätt. Jag vet ingen annan patientgrupp som skulle acceptera att gå utan behandling så länge, säger Rut Öien, specialist i allmänmedicin och docent vid Lunds universitet.

Nu ska patientgruppen kartläggas i den forskning som Rut Öien leder på Blekinge kompetenscentrum. Nära 4 000 patienter som har gått med öppna sår i många år ingår i studien som ska leda till bättre behandling och en mer jämlik vård. Studien, som finansieras av Kampradsstiftelsen, ska vara klar i april 2024.

- Det absolut viktigaste är att sätta rätt diagnos. Med rätt diagnos kan vi sätta in den behandling som krävs för att patienten ska få en bra livskvalitet. Det är målet med vår forskning, säger Rut Öien.

De som drabbas är ofta äldre människor med andra bakomliggande sjukdomar, men även yngre som till exempel sitter i rullstol kan lida av svårläkta sår. Det är en medicinskt lågprioriterad grupp, men under de 40 år som Rut Öien har arbetat med frågan har det ändå hänt en del. Svårläkta sår har fått ett eget vårdförlopp och vårdprogram och blekingeforskaren beskriver en otrolig tacksamhet från patienter vars sår äntligen läkt tack vare rätt behandling.

- Man ska inte behöva gå med öppna sår i flera år. Det finns behandling och det går att bli frisk. Målet är att alla ska få ta del av den och därmed få en bättre livskvalitet, säger Rut Öien.

Hjälpte informationen på sidan dig?