Nyheter och pressmeddelande

En närbild på två medarbetare från Folktandvården Blekinge

Mer än 300 av Blekinges grundskoleklasser har fått information om munhälsa

Målet är uppfyllt. Samtliga av Blekinges elever i förskoleklass och årskurs 3, 5 och 7 har under läsåret 2022/2023 fått besök av folktandvårdens munhälsoinformatörer.

Kanske har du åldern inne för att minnas folktandvårdens fluortanter som besökte skolorna mellan 1960-1990-talet? Idag har brickan med fluoridskölj bytts ut mot information om munhälsa och eleverna får träffa tandsköterskorna Fernanda Lizier Backström och Charlotte Johansson som har uppdraget som Folktandvården Blekinges munhälsoinformatörer.

– Det är ett jätteroligt uppdrag! Vi känner oss alltid välkomna, både av elever, skolpersonal och elevhälsan. Eleverna är aktiva och ställer frågor och det här året har vi särskilt fått en bra kontakt med eleverna i årskurs 7, säger Fernanda.

Goda vanor som håller hela livet

Under det här läsåret har tjejerna också hunnit med att besöka alla årskurser på International school of Karlskrona där föreläsningarna i munhälsa hålls på engelska.

– Besöken på skolorna är viktiga och ligger i linje med folktandvårdens övriga folkhälsouppdrag. Kan vi hjälpa barnen att få goda munhälsovanor i tidig ålder ökar möjligheterna till att de håller en bra munhälsa genom hela livet, säger Charlotte.

De allra yngsta barnen och deras vårdnadshavare får informationsmaterial och tandborste från folktandvården under sitt sexmånadersbesök på BVC. Varje år delar folktandvården ut ungefär 1 500 tygkassar med munhälsoinformation till länets nyfödda.​

Leder till positiva effekter på kostnader och väntetider

Skolinformatörerna ingår i ett större nätverk med roller som kontakttandsköterskor, barnrättsombud och munhälsosamordnare. Här finns också tandvårdspersonal som ingår i den kommande familjecentral i Blekinge som Region Blekinge är en del av att utveckla. Det gemensamma målet är att alltid jobba för en god folkhälsa.

– Om vi gemensamt kan få en förbättrad tandhälsa på sikt bland Blekingeborna, kommer vårdbehovet att minska, vilket innebär lägre kostnader för Region Blekinge och till positiva effekter på våra väntetider, säger Cecilia Zeba, legitimerad tandhygienist och munhälsosamordnare samt ansvarig för nätverket i Folktandvården Blekinge​.

Hjälpte informationen på sidan dig?