Nyheter och pressmeddelande

Bild på händer som tillsammans håller i jord med en lite grön växt i.

Region Blekinge testar nya sätt att möta klimatförändringar

Alla som bor i Blekinge drabbas av att klimatet förändras. Nu testar Region Blekinge tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola nya sätt att möta de klimatförändringar som påverkar länet, i ett projekt med 56 partners över hela Europa.

Karlshamn och Karlskrona är särskilt utsatta områden

Blekinges geografiska läge med en lång kustlinje och över 1000 öar gör att länet är mycket känsligt för klimatförändringar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut Karlshamn och Karlskrona som två av de 25 områden i Sverige som löper mycket stor risk att drabbas av klimatrelaterade väderfenomen såsom torka, skyfall, översvämningar och en allmän havsnivåhöjning.

– Det kan vara att grundvattnet blir lägre så att vi inte har tillgång till det vatten som behövs. Ett alltmer oberäkneligt väder leder till stor förödelse i form av stormar, skyfall eller extrem värme och torka. Blekinges exponering mot havet är också en stor risk då havsnivåhöjningar gör att bebyggelse och verksamheter nära kustlinjen måste utveckla skydd mot översvämningar, berättar Erika Augustinsson, innovationsstrateg i Region Blekinge.

Nya sätt att skydda mot klimatrelaterade risker

– Vårt fokus ligger på att utveckla innovationsmetoder och digitala kopior för att hjälpa regionen att utvärdera olika lösningar för att möta de klimatutmaningar som kommer att påverka Blekinge och Europa i stort, säger Marco Bertoni, professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

I projektet kommer Region Blekinge att testa olika sätt att skydda samhället mot klimatrelaterade risker. Det kan till exempel vara nya sätt att bygga bostäder och byggnader men också hur Blekingebor verkar och bor i framtiden. Ny teknik som visualiserar hur ett område påverkas av ett förändrat klimat kommer att användas, för att ta fram olika scenarios för vad som kan ske. I nästa steg handlar det om att bygga nya innovativa lösningar för att Blekinge ska kunna anpassa sig.

– Projektet lägger stor vikt vid att medborgare ska förstå vad ett förändrat klimat innebär för oss alla. Vi kommer även att jobba med de riktlinjer som finns idag, som styr hur vi planerar vårt samhälle, så att vi snabbare och smartare kan fatta välgrundade beslut, säger Erika Augustinsson.

Ett samarbete över hela Europa

Projektet heter Resist och är ett initiativ från EU, med 56 partners över hela Europa. 12 regioner utgör grunden i projektet och från Blekinge är det Region Blekinge tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola som jobbar med Region Midtjylland och Region Zemgale i Litauen. Projektet finansieras av Horizont Europa.

Läs mer om Resist: https://resist-project.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?