Nyheter och pressmeddelande

Bild på två sjuksköterskor utomhus.

Sjuksköterskorna Irene och Monica är årets kontaktsjuksköterskor

Irene Karlsson och Monica Olsson vid Blekingesjukhuset fick utmärkelsen som årets kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Deras innovativa arbetssätt och initiativ har bidragit till en bättre och mer personcentrerad vård för patienterna.

Irene och Monica har i över tio år arbetat med förbättringen av cancervården, och med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. Detta engagemang har bland annat lett till att de infört användningen av Distresstermometern och Hälsoskattningen. Irene och Monica har även visat stort deltagande i att aktivt utveckla digitala plattformar, som Min vård på Patientbesked.se och 1177.

- I vår roll är det oerhört viktigt att få patienten att känna sig trygg och patienten får den information just hen vill ha. Vi arbetar mycket med att lyssna av och känna in varje patients individuella behov och utgå från dem för att få till en god kontakt och bra kommunikation, berättar Monica.​

Nominerades av kollegorna

I nomineringen som kollegorna skickade in står det att "deras långa kliniska erfarenhet, djupa medicinska kunnande och empati gör dem till nyckelpersoner i kolorektalcancerprocessen på Blekingesjukhuset. De har utvecklat och förbättrat cancervården genom att arbeta med patienter på ett personligt sätt, genom att ta sig tid att lyssna och ge stöd och kompletterande information. Deras arbete har bidragit till en mer holistisk och patientcentrerad vård för kolorektalcancerpatienter".

Priset uppmärksammar viktiga roller i cancersjukvården

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. För att uppmärksamma, hedra och tacka dessa viktiga personer i cancervården för deras förtjänstfulla insatser har Regionalt Cancercentrum Länk till annan webbplats. (RCC) i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare.

Hittade du informationen du sökte?