Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Mellanvård för barn och ungdomar flyttar tillfälligt

Barn- och ungdomspsykiatrins mellanvård i Karlskrona kommer tillfälligt att flytta från sjukhusområdet till centrala Karlskrona.

Mellanvården kommer att hyra en kontorsbyggnad med tre våningsplan på strax under 2 000 kvadratmeter. Byggnaden finns på Landbrogatan, intill Hoglands park.

Inhyrningen i de nya lokalerna godkändes av regionstyrelsen vid dagens sammanträde den 7 juni. De nya lokalerna ska bidra till ökad tillgänglighet och god och säker barnpsykiatrisk vård. Nuvarande lokaler på sjukhusområdet är inte längre ändamålsenliga och flytten sker i väntan på att ett nytt psykiatrihus ska byggas på sjukhusområdet.

Anpassningar av lokalerna kommer att ske till en kostnad av sammanlagt cirka 7 miljoner kronor. Enligt planeringen ska lokalerna vara inflyttningsklara i augusti 2024.

Mellanvård är en form av öppen vård inom psykiatrin, som används när den vanliga mottagningens resurser inte är tillräckliga.

Region Blekinge går fortsatt mot stort ekonomiskt underskott

Den senaste ekonomiska prognosen visar att Region Blekinge går mot ett ekonomiskt underskott på 477 miljoner kronor vid årets slut. Det är 264 miljoner kronor sämre än budget. Tre nämnder och två förvaltningar under regionstyrelsen går mot ett underskott. Dessa nämnder och förvaltningar får nu i uppdrag av regionstyrelsen att till augusti redovisa genomförda och planerade åtgärder för minskade budgetunderskott. Samtliga nämnder, oavsett ekonomisk prognos, uppmanas att minska sina kostnader för att bidra till att minimera underskottet.

Förstärkt ersättning för extra arbetspass

För att kunna upprätthålla prioriterad verksamhet under sommaren har regionstyrelsen beslutat att hälso- och sjukvården och regionservice får möjlighet att ge förstärkt ersättning på 200 kronor per timme för extra arbetspass. Möjligheten till förstärkt ersättning gäller mellan den 12 juni och den 20 augusti.

Hittade du informationen du sökte?