Nyheter och pressmeddelande

Patient tillsammans med sjukvårdpersonal

Så fungerar sjukvården i sommar

Hälso- och sjukvården förbereder sig nu inför sommaren genom att göra olika förändringar i verksamheten.
– Vårt mål är alltid att erbjuda en trygg och säker vård och det gäller förstås också i sommar, säger Maria Arvidsson Karlsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Hälso- och sjukvården förbereder sig nu på en ansträngd sommar då klinikerna kommer ha färre bemannade vårdplatser jämfört med förra sommaren. Arbetet med att skapa fler vårdplatser startade redan förra året och flera åtgärder vidtas nu. Bland annat ska en avdelning för färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter öppnas för att på så sätt frigöra vårdplatser på avdelningarna. Avdelningen kommer att bemannas av undersköterskor.

– Även samarbetet mellan kommun, primärvård och specialiserad vård är en viktig pusselbit för vårdplatsläget och för våra medarbetares arbetsmiljö. Att hela vårdkedjan fungerar är avgörande för hur sommaren blir, säger Birgitta Friberg chef för den specialiserade vården.

Samverkan med kommunerna och mobila sjukvårdsinsatser gör också att patienter kan vårdas i hemmet i större utsträckning.

Rätt kompetens på rätt plats är viktigt

En kvarvarande effekt efter åren av pandemi är förmågan att ställa om snabbt, samarbeta och vara mer flexibel. Ett exempel på detta är att sjuksköterskor som idag arbetar administrativt eller jobbar på mottagning går över till att arbeta på avdelningar under sommarperioden.

– Våra medarbetare ska kunna använda sina kompetenser på bästa sätt. Rätt patient på rätt plats som vårdas av rätt kompetens. Det leder till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och en högre patientsäkerhet. Det är också viktigt ur ett rekryteringsperspektiv, säger Birgitta Friberg.

Några nedslag i vårdsommaren 2023:

  • Operationer kommer att utföras i Karlskrona och Karlshamn men med fokus på prioriterade operationer.
  • Förlossningsvården har samma kapacitet som vanligt under sommarperioden.
  • Under perioden 19 juni–3 september kommer vård​centralernas digitala mottagningar i appen Din vård Region Blekinge att tillfälligt vara stängda. Patienter kan kontakta sin vårdcentral under dagtid eller närmsta jourcentral under kvällar och helger. För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

– Blekingeborna kan känna sig trygga med att vi gör allt vi kan för att ha en god och säker sommarsjukvård trots en ansträngd bemanningssituation. Tveka inte att söka vård vid behov. Är du osäker på till vilken vårdnivå du ska vända dig, går det alltid bra att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177, säger Annika Mellqvist som är chef för den nära vården i Blekinge.

Du kan hjälpa vården

Alla vi som bor i Blekinge kan också bidra till att underlätta för hälso-och sjukvården i sommar, så att den som verkligen behöver vård kan få det. Tänk på att det kan vara du eller din närstående!

Några exempel på vad du kan göra:

  • Drick mycket vatten och håll dig i skuggan vid höga temperaturer.
  • Ta det extra lugnt i sommar så att du inte råkar ut för en olycka.
  • Se till att ha ett hemma-apotek med det nödvändigaste vid lättare skador.
  • Var noga med att följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19, och vaccinera dig när det blir din tur.
  • Följ de råd som finns på 1177.se om hur du tar hand om dig själv när du blir sjuk.
  • Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver telefonrådgivning.

 

Hittade du informationen du sökte?