Nyheter och pressmeddelande

Kvinna som står med en skylt som det står applådera på

Foto: Malin Danielsson

Blekinge till kulturpolitiskt toppmöte

För första gången arrangeras ett sydsvenskt kulturpolitiskt toppmöte. Under två dagar möts kulturpolitiker och kulturchefer från Sydsveriges kommuner och regioner för samtal, erfarenhetsutbyte och föreläsningar kring kulturpolitik.

– Att samverka, inte bara med aktörer inom Blekinge, utan med andra regioner, organisationer och nationella aktörer är mycket viktigt för vårt läns utveckling. Då kan vi få gehör för våra frågor och tillsammans driva frågor nationellt. Samverkan är enda vägen fram! säger Malena Sandgren chef för kultur och bildningsenheten, Region Blekinge.

På programmet finns att dela goda exempel på samarbeten på hemmaplan, mellan kommun och region. Malena Sandgren kommer tillsammans med Maria Sköldqvist, tidigare kulturchef i Karlshamns kommun lyfta arbetet med att utveckla noder, där kommunernas olika och unika förutsättningar får lov att utvecklas. Som att utveckla Olofström som litterär nod eller Karlshamn som en nod för teater – och dansscen. Karlskrona som en nod för film och Ronneby för bild och form/konst.

– Idén om att skapa noder har vuxit fram under flera år i dialog med respektive kommun. Detta gör att varje kommun har möjlighet att profilera sig utifrån varje konstområdes förutsättningar. Det skapar också en struktur för länets professionella kulturutveckling, säger Malena Sandgren.

Representerar 26 procent av Sveriges befolkning

Initiativtagare och arrangör för toppmötet är Regionsamverkan Sydsverige, en ideell förening som samlar Sveriges sex sydligaste regioner som representerar 26 procent av befolkningen. Samarbete sker till exempel inom infrastruktur, kollektivtrafik och kultur.

Läs mer om mötet och dess innehåll Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?